Friday, June 11, 2010

Ere wie ere toekomt

Als we al mogen spreken van een succes voor het eerste Kunst- en Cultuurfestival in Huizen, is dat niet te danken aan de Stichting Marketing Huizen. In het artikel in de Huizer Courant van deze week pronkt secretaris Hans Borremans van de SMH met andermans veren. De week is een succes geworden door de durf en het enthousiasme van een paar hard werkende mensen. De Stichting Marketing Huizen zou voor sponsoring, voor de publiciteit en voor de vergunningen zorgen en alle drie zijn mislukt. Daardoor zaten er bij prachtige uitvoeringen veel te weinig mensen. Dat was vervelend voor de kunstenaars die optraden. Het is ook vervelend voor de durfals als zij moeten bijpassen uit eigen zak.

In het artikel staat ook dat de SMH voor volgend jaar € 51000 vraagt voor organisatiekosten van de Stichting zelf. Dat is veel geld voor niets doen! Het zou dus van wijsheid getuigen als de gezamenlijke raadscommissies deze € 51000 rechtstreeks voor de activiteiten bestemmen. Dan hoeven de mensen die hun nek hebben uitgestoken en wie de eer toekomt, niets zelf te bekostigen en valt er voor veel mensen veel moois te genieten.

Dus beste raadsleden. Wees wijs. Krab op uw hoofd en steek het geld rechtstreeks in de kunst.

5 comments:

flater said...

In de Huizer Courant staat ook nogenb artikel over het gebrek aan afstemming. Ook zo'n taak van de SMH. Vandaag zijn de Botterdagen in de Haven. Die hadden een mooi begin van de Kunst- en Cultuueweek kunnen zijn.

Janny Bakker said...

Het zou wijs zijn als je je ook even verdiept in de taak van de SMH en je er rekenschap van geeft dat deze stichting, ondanks dat die nog maar een half jaar bestaat, al heel veel goede initiatieven heeft genomen. De SMH organiseert zelf geen evenementen, maar probeert tal van initiatieven uit de samenleving op een slimme manier te bundelen. Daarmee verhogen we de bezoekersaantallen, verbeteren we de publiciteit, vereenvoudigen we vergunningaanvragen en professionaliseren we de fondsenwerving. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel (potentiele)evenementenorganisaties hier baat bij zullen hebben. De eerste kunst en cultuurweek, een initiatief van de SMH, is daar een goed voorbeeld van. Natuurlijk kan dit niet zonder de inzet van vele vrijwilligers. En natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. Maar geeft de SMH even een beetje tijd en een kans om zich te bewijzen. En laten we over een jaar nog eens kijken hoe je er dan over denkt.

Maarten said...

Nel,
aardige inkijk in de stroom van gelden die omgaan in kunst en cultuur:
www.beroepkunstenaar.nl/content/Cultuurbeleid_in_Nederland.pdf
1,8 miljard totaal, 65% voor Bibliotheken en muziekscholen, en nog een zeer fors bedrag voor de omroepen.
Overigens, het overgrote deel gaat naar 'overhead'.

hoogmoed said...

als antwoord op het commentaar van janny bakker: ik heb me verdiept in de taken van de smh (vooral op papier) en in het gedoe rond de organisatie van deze eerste kunstweek. de smh zou moeten aanjagen, binden, enthousiasmeren enz. maar de smh heeft het regelmatig laten afweten. en om dan nu met de veren te gaan strijken, lijkt me iets te veel van het goede. Ere wie ere toekomt.

Anonymous said...

Ik vraag mij werkelijk af wat de toegevoegde waarde is van het bundelen van de aktiviteiten in 1 week. Nu moeten mensen kiezen waar ze heen gaan. Bij spreiding van de activiteiten kunnen ze naar meer evenementen. Neem als voorbeeld het bruggenfeest en het concert.... Veel activiteiten zijn al meerdere jaren georganiseerd, zonder tussenkomst van SMH en liepen goed. Nu moet alles in 1 week en kost het ook nog eens exxtra 51.000!
Geef een goede evenementenkalender uit, met daarop gespreid de activiteiten en zet daarmee Huizen op de kaart!
Hanneke Bruijnjé