Friday, March 28, 2014

Uitsig op die kade

Nouliks vertolkbaar wat hulle my vertel,
spreeus, eksters, meeue, eende, kraaie,
al die ywerige dagloners van die wal,
die reier so afgetrokke opgestel.

Ek mis myself steeds minder. Ek bedoel:
as steeds meer buitedinge my gaan boei
dan sintels van inwendige gevoel
tintel dit of ek selfafstotend groei.

Vermindering neem waarneembaar toe.
Ek hoop om te voldoen aan omgekeerde bloei
en leeg genoeg te loop om vol te loop
met wat vanuit hierbuite binnevloei.

Elisabeth Eybers

Tuesday, March 25, 2014

Souvenir

Omdat ik deze hele stad wel voor
je mee wil nemen,
zoek ik een klein bewijs als teken;
een muts, een ring, een hemd een
ander ding?

Maar ik vergat de maat te nemen
van je hoofd, je pink, je hals,
je inleving

Judith Herzberg

Thursday, March 20, 2014

De stemmen zijn geteld

 
De stemmen zijn geteld. Dit is de definitieve uitslag van the day after om 09.45 uur. In mijn dorp hebben de gemeenteraadsverkiezingen geen enorme verschuivingen laten zien. Ik vrees dus dat het modderen blijft, hoewel de oude coalitie van VVD, CDA en PvdA geen meerderheid meer heeft. Er moet dus iets bij. Het ligt voor de hand dat men de hand zal reiken naar D66. Maar dat gaat het verschil niet maken. Want ook D66 is zo'n redelijke partij. Gaat er iets veranderen. Ja, dat gaat gebeuren. Maar daar hebben die zevenentwintig goedwillende mensen in de Huizer gemeenteraad geen invloed op. Het heil komt van de grote broer uit Hilversum. Want daar is D66 de grootste geworden en die zijn tegen de Busbaan. Die gaat er dus niet komen. Net zo min als dat vermaledijde mega-winkelcentrum in ons dorsphart. Maar dat heeft weer te maken met het veranderend koopgedrag van gewone mensen.

We hadden ons dus al die moeite kunnen besparen.

Monday, March 17, 2014

Naar de stembus

Woensdag mogen we weer deelnemen aan het feest van de democratie. Niet gaan is voor mij geen optie, al hoewel de politieke partijen het steeds moeilijker maken om de zin erin te houden. Lege slogans en de borden met al die koppen irriteren me mateloos. Wat moet ik met de volgende oproepen en beloften:

CDA:                Betrokken en Betrouwbaar
GroenLinks:     Het gaat om mensen niet om cijfers
PvdA:               Solidair en Sociaal
SGP :                Hart voor Huizen
CHU:                Geef geloof een stem
Leefbaar Huizen: voor een zelfstandig Huizen
VVD:                Zelfstandig Huizen Juist nu
D66:                  geen slogan
Dorpsbelangen: Stem lokaal

Er is nog veel meer onzin. Op de kieslijsten staan kandidaten waarvan we op de klompen aanvoelen dat ze nooit zitting zullen nemen in de gemeenteraad. Bij de VVD en Dorpsbelangen hebben ze zelfs kandidaten op de lijst gezet die niet in Huizen wonen. Wat ze ermee beogen is me een raadsel. Aansprekende figuren zijn het niet. De macht van het getal: als er maar veel mensen op de lijst staan, lijkt het nog wat. Of is het gewoon volksverlakkerij?

Als zelfs de politieke partijen de verkiezingen niet serieus nemen, wat moet ik dan? Achter de borden en de leuzen kijken? In de politiek is het gebruikelijk om vooruit te kijken en niet achteruit. Dat is lastig als je vier jaar in de Gemeenteraad hebt gezeten en veel van de kandidaten kent. Wat ze beloven is niet belangrijk, het gaat om wat ze met die beloftes gaan doen. Daarvoor is macht nodig en die krijg je als je in het college kunt gaan zitten. Maar daarvoor moet je bereid zijn een boel water in de wijn te doen, waardoor het zeker in mijn dorp periode na periode slappe erwtensoep is geworden. Of anders gezegd veel geschreeuw en weinig wol. Wat moet ik bijvoorbeeld met de beloftes van het CDA dat er nieuw onderzoek moet komen naar de haalbaarheid van twee grote bouwprojecten. Betekent dit dat ze de steun die ze eerder hebben gegeven nu intrekken. Nieuwe kansen? Niet als de machtsverhoudingen in dit dorp hetzelfde blijven. Dan worden ze uitgeruild en blijven we door modderen.

De twijfel blijft tot in het stemhok. Maar ik ga zeker stemmen.

Wednesday, March 12, 2014

Huizer Vrouwen

HP De Tijd publiceert deze week een onderzoek waaruit blijkt dat
inwoners van Huizen en Heiloo het gezondst zijn en het langst leven. De levensverwachting van vrouwen in Huizen is met maar liefst 84,3 jaar het hoogst. In Heiloo, eveneens in Noord-Holland, worden mannen met gemiddeld 79,1 jaar het oudst. In beide gevallen is dat drie jaar boven het landelijke gemiddelde. 

Bij de levensverwachting van mensen kunnen een aantal factoren van belang zijn, namelijk de sociaal-economische status, zoals inkomen, opleiding en werk, maar ook woonomstandigheden en religie zijn van belang. Protestantse Zeeuwen blijken over het algemeen een betere gezondheid te hebben dan de katholieke Brabanders en Limburgers, die er vaak een uitbundigere levenstijl op na houden. Het zou me niet verbazen als de levensverwachting in Huizen hoog is, vanwege demografische factoren. Maar er speelt vast nog meer mee. We hebben op ons grondgebied drie grote verzorgingshuizen, we hebben veel vrijwilligers, er leven in Huizen relatief veel protestantse christenen en we werden geregeerd door  drie vrouwelijke wethouders. Maar mogelijk speelt er nog veel meer mee.

Overigens blijkt dit Oud Nieuws, want het onderzoek waaruit HP DE Tijd put stamt uit 2006. Maar voor dit blog doet dat er niet toe. Dit blog gaat over de kracht van de Huizer Vrouwen. Die kwam ook ter sprake in de deskundige uitleg die conservator Margriet van Seumeren maandag gaf over de vaste collectie van het Huizer Museum. Zij vertelde dat schilders uit Laren met hun Amsterdamse schildersvrienden naar Huizen trokken om hier de Huizer Vrouwen in klederdracht te schilderen. Fiere vrouwen die naar de kerk gaan. Meestal op de rug geschilderd omdat daarin hun kracht het beste tot uiting komt. Het heeft prachtige beelden opgeleverd.

Adri Pieck

Peter Kos en Pieter Hogenbirk

Felix van Kamthout

Tuesday, March 04, 2014

Gedachten van een twijfelaar

Vanmiddag reed ik langs een verkiezingsplakbord. Het hing nogal vol en de vellen hingen er nog niet aan. In een flits zag ik een gezamenlijke poster van de VVD en D66 in groen en wit. Tekst zoiets als "Onze zorg, U een rotzorg". Het leeft! En het is maar goed ook. Want vanaf volgend jaar gaan al die brave jongens en meisjes van de dorpse politiek uitmaken wie wel en wie niet zorg krijgen. Wie heeft het bedacht, vraag je je af als je de dorpspolitiek een beetje volgt. Ze doen allemaal erg hun best, maar als je zo maar even komt kijken is het niet simpel. Niet zo gek dus dat veel beroepsbestuurders zoals burgemeesters zich zorgen maken. Misschien kunnen zij ook een aanvraag indienen bij het zorgloket ter ondersteuning. Ik word er een beetje ballorig van, omdat ik het zo'n verspilling vind. Je moet van goede huize komen wil je de problemen van onze wereld een beetje begrijpen. Dat laat je niet over aan de eerste de beste passant. En niet alles draait om geld, wat je wel zou geloven als je de slogans van de VVD in dit dorp leest.


Binnenkort moet ik weer mijn stem uitbrengen en voor het eerst sinds lange tijd, weet ik niet aan wie ik hem ga schenken. Mijn hele leven al stem ik Rood, omdat ik zo ben opgevoed en er tot nu toe geen reden was om dat te veranderen. Maar sinds GroenLinks Huizen de motie heeft ondertekend tegen de windenergie aan de Overkant, weet ik het niet meer. Ik pakte de stemwijzer erbij, maar die hielp me niet veel verder. Ik zoek een partij met een duidelijke en samenhangende visie op de toekomstige samenleving, waarin geen afvallers worden gedoogd, niemand over boord wordt gekieperd, en wij aandacht hebben voor elkaar en onze wereld. Kom er maar eens om.

En nu rechtsaf