Thursday, September 30, 2010

Kunst in Huizen (1)


De foto is van Frans Kolk.

Wat mag kunst kosten. Die vraag was onderwerp van de woordenwisseling in het Kunstcaf;e van woensdag jl. (Het Kunstcafé is iedere laatste woensdag van de maand in Theater De Boerderij). Deelnemers aan de discussie onderkenden allemaal dat kunst in een samenleving van belang is. Het verrast, opent ogen, brengt nieuwe inzichten, verbindt, troost. Kunst is van alle tijden. Het hoort bij de mens. Een mens heeft minstens twee werkelijkheden, de wereld die hij ziet en de wereld waarnaar hij verlangt.

Tot zover zijn we het allemaal eens. Maar over de vraag wat het mag kosten verschillen de meningen. Veel bezoekers van het kunstcafé zien de aangekondigde bezuinigingen op de kunsten als een bedreiging. Met minder subsidie kan het niet meer. Het is de vraag of dat waar is. Is het niet vooral een verdeel vraagstuk. Waar geven we het geld aan uit?

Onlangs heeft het Huizer college de € 40000 subsidie voor het theater van de Graaf Wichman gestopt. Er was te weinig te doen in het theater om de subsidie te rechtvaardigen. Nu kunnen we allemaal ach en wee roepen, maar een bezoek aan De Graaf was niet echt een feest. Dat is heel erg vervelend voor Prinses Irene en Ontwaakt, die erg hun best doen. Maar de aankleding is zo vreselijk slecht dat daar niet tegenop te spelen is.

Wat een verschil met Theater De Boerderij. Ook dat krijgt subsidie van de gemeente, maar ze doen er ook wat mee. Een bezoek aan het Theater is een feest, zelfs als het gebodene iets minder is. En verder kunnen dorpsverenigingen er tegen een schappelijk tarief bijeenkomsten organiseren. Zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten van het Kunstcafe op de laatste woensdagen van de maand.

Het nieuwe kabinet - breek me de bek niet open - gaat 1,2 miljard bezuinigen op bijdrage voor gemeentelijke taken. Wethouder Liesbeth Tijhaar vertelde tijdens de woordenwisseling dat het college rekening houdt met een tekort van 2 miljoen Euro voor 2012. Dan zal er dus ook in Huizen bezuinigd moeten worden. Met verstand graag!

Tuesday, September 28, 2010

De nieuwe mannen van Nederland, de vrouw van AfrikaHet zal wel even wennen zijn.


Als compensatie de president van Liberia. En misschien ook om even na te denken.

Friday, September 24, 2010

Verdwaald in het Geheugenpaleis


Verdwaald in het Geheugenpaleis is een documentaire van Klara van Es over drie vrouwen die op een kleine bijzondere afdeling van een verzorgingshuis wonen. De vrouwen hebben Alzheimer en kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. De film toont een respectvol portret van deze drie vrouwen in hun bijzondere woonomgeving. We zien ze samen eten, samen dansen, naar het strand gaan, zingen en feest vieren. Maar vooral samen worstelen met de gevolgen van hun ziekte. Weten dat je iets hebt, dat het niet meer weggaat en dat de toekomst een groot grijs gat is. In hun ogen lezen we de angst.

De ziekte van Alzheimer wordt een steeds groter probleem in onze samenleving, omdat we al maar ouder worden en er dus steeds meer Alzheimer patienten komen. Ook het aantal jonge Alzheimerpatienten groeit. Zij vormen een bijzondere groep, omdat ze fysiek veel aan kunnen, maar dat niet alleen kunnen. Mijn vriendin die Alzheimer heeft kreeg de ziekte op zestigjarige leeftijd. Lange tijd kon ze in haar eigen huis blijven wonen met kunst- en vliegwerk en dankzij de enorme steun van haar broer, zoon en buurtgenoten. Een jaar geleden ging het niet meer en nu zit ze in een algemeen verpleeghuis tussen uitgebluste bejaarde mensen. Ze dreigde er knots- en knettergek te worden, omdat niemand iets wil. Ze zitten hier maar, riep ze regelmatig als wij haar haalden om te gaan wandelen.

Daarom keek ik met bijzondere belangstelling naar de film van Klara van Es. De drie vrouwen die zij portretteert zijn opgenomen op een gespecialiseerde afdeling van een woon- en zorgcentrum. Er wonen 8 mensen met Alzheimer onder begeleiding samen. De bewoners van deze afdeling, bevinden zich allen in de eerste fase van de ziekte. Ze weten dat er iets met hen aan de hand is, en dat het steeds erger zal worden. Ze zien om zich heen wat er gebeurt als een van hun medebewoners in de volgende fase belandt en andere opvang nodig heeft. Overigens zien we niet wat dat betekent. We kunnen het wel raden. Alzheimer is niet te stoppen, nog niet althans.

Door deze kleine groep individuen te volgen laat regisseur Klara van Es ons zien dat met een unieke manier van werken voor deze mensen in deze fase van hun ziekte een menswaardig leven mogelijk is. De vrouwen krijgen veel afleiding. Dat kan alleen met inzet van talloze vrijwilligers en familieleden. Anders zou deze intensieve zorg onbetaalbaar worden. In een gewoon verpleeghuis waar mensen met verschillende ouderdomsziekten door elkaar wonen is deze groepszorg onmogelijk.

Kan dit soort opvang een oplossing bieden voor de kosten van de gezondheidszorg die steeds verder uit de hand lopen. Misschien? Maar bezuinigen alleen is in ieder geval geen oplossing voor de afnemende kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen. Daar is heel wat anders voor nodig. En de overheid weet maar niet WAT en HOE! Die kan kennelijk alleen de kraan dichtdraaien zonder zich te bekommeren om het schrijnend leed dat daardoor ontstaat. En helaas, helaas. Ook van dit nieuwe kabinet is niet te verwachten dat zij revolutionaire oplossingen gaan bedenken. Die zijn meer van de kaasschaaf.

Dus is het logisch dat experimenten zoals door Klara van Es in beeld gebracht door mensen in de zorg intensief worden gevolgd. Maar nu al is duidelijk dat zonder inzet van familie en vrijwilligers deze humane, respectvolle opvang niet mogelijk is.

Tuesday, September 21, 2010

Volksraadpleging

Gisteren behandelde de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu een voorstel van het college van B & W om door te gaan met de plannen voor een nieuw hoofdwinkelcentrum in de Keucheniusstraat (Het Gat). Afgelopen tijd was er opwinding ontstaan omdat de eigenaar van 50% van het winkelbestand in het Oude Dorp had laten weten dat ze niets ziet in de plannen. Dat is niet niks. Dat snapte het college ook, want IEF Capital is ook eigenaar van de twee parkeergarages, die in het plan gekoppeld moeten worden met de nieuwe parkeergarage van de gemeente. Onderhandelingen hadden geen oplossing gebracht. Het college had fier besloten gewoon door te gaan met de plannen, die overigens al stammen uit 2005! Wat is er eigenlijk de afgelopen vijf jaar gebeurd. En ja, het nieuwe raadslid van D66 had gelijk. De eerste plannen voor het nieuwe HWC stammen uit 1993. Het gat bestaat al 17jaar. Overigens zonder dat je eraan gaat wennen.

Het college wil na 17 jaar haast maken en niet ten onrechte. Maar het college wilde nu ook wel de steun van de raad voor het fiere besluit, want stel je voor dat mis gaat en die kans is niet denkbeeldig met de tegenstand van IEF Capital. De kranten stonden er vol van. Ik kan er hier dus over ophouden. Ik wil hier voor iets heel anders aandacht vragen. Ik ging gisteravond luisteren. Nu moet ik toegeven dat ik niet een onbevooroordeeld luisteraar was. Vanaf het begin heb ik de plannen veel te massaal gevonden voor dit fragiele dorpscentrum. Nog meer winkels betekent immers nog meer verkeer. En op zaterdag loopt het verkeer nu al vast in het oude dorp. Want de meeste mensen komen met de auto hun boodschappen doen.

Veel dorpsbewoners delen mijn gevoelens over de plannen. Zonder overigens te weten wat er precies gaat komen. Want de discussie in de kranten gaat over vierkante meters vloeroppervlakte, alsof je die zomaar ergens neerlegt. De discussie gaat niet over de verkeersproblemen en al helemaal niet over de manier waarop het HWC ingepast moet worden in het dorp. De gemeente heeft tot nu toe weinig gedaan om ons te winnen voor de plannen. De laatste openbare plaatjes stammen uit 2002(!) en die zijn volgens iedereen die het kan weten allang achterhaald. Zelfs de omwonenden in het gebied weten niet wat hen te wachten staat. En leden van de klankbordgroep die de gemeente had ingesteld om "problemen op te halen" kregen een spreekverbod.

Overigens bleek gisteren ook dat veel raadsleden geen flauw idee hebben wat de plannen gaan betekenen. Gisteren werd nog van verschillende kanten gevraagd of verkeersmaatregelen op de Ceintuurbaan tenkoste zouden gaan van oude bomen op de Oude Begraafplaats, en veel raadsleden moesten we uitleggen hoeveel op- en afritten er op de Ceintuurbaan komen. De projectontwikkelaars hadden vlak voor de vergadering de raadsleden een boekwerk met mooie plaatjes gepresenteerd, maar daar waren de lelijke oplossingen voor grote problemen mooi in weggepoetst.

Het college mag doorgaan van de meerderheid van de raad. Carte blanche: doet u maar en doe het vooral snel. Er waren zelfs raadsleden die uitspraken dat het niet uitmaakt wat er komt als het er maar komt. En daarbij heeft de raad van Huizen het dorpscentrum verder weggebracht dan het al was. Want zonder oplossingsrichting voor de grote problemen die er zijn, moet het college alleen verder op een zoektocht.

Zeventien jaar ligt het Gat er al en het is zelfs voor mij begrijpelijk dat het gevuld moet worden. Maar laat ik er als inwoner van Huizen nou wel op hopen dat er iets moois en goeds komt, dat aansluit bij al het moois dat er al is. Dat hopen velen met mij, maar de gemeenteraad lijkt doof. Hoe breken we de ogen en oren open?

Zes jaar geleden hielden we in het dorp een volksraadpleging over de komst van een GOKhal om de Graaf Wichman te redden. Het comité GOKHAL NEE, zwaar gesteund door het CDA, had het referendum aangevraagd en uiteindelijk vonden 11.000 inwoners van Huizen dat die Gokhal er niet moest komen. Dat waren er wel 7000 meer dan de voorstanders. Maar zal een aantrekkelijk dorpshart ook zoveel mensen op de been brengen? Ik durf er niet op te gokken. En ik ben al geen voorstander van referenda, omdat ik vind dat raadsleden hun werk goed moeten doen.

Saturday, September 18, 2010

Als ik een engel was

Als ik een engel was, zei de man
Ik zou mensen oprapen en het stof van ze afslaan;
Ik zou ze wakker schudden, mijn vleugels geven
En laten vliegen ……………..
Hij wreef even met zijn hand over zijn voorhoofd,
En ik zou hun hart laten bonzen.

Voor wie? Vroeg de engel.
Voor iemand, zei de man.

Toon Tellegen

Thursday, September 16, 2010

Bedreigde diersoort

Het worden er steeds meer! Vanmorgen stond de teller al op tienduizend. Als Maxime, Mark en Geert dadelijk uit het hok komen worden het er vast nog meer. Misschien gaan ze het getal wel verdubbelen. Misschien worden het wel twintigduizend ambtenaren die weg moeten. Dat is zo'n 20 procent van alle ambtenaren, als je politie en onderwijzend personeel niet meerekent. Dat lijkt heel wat, maar voorlopig is het niets. Wanr zo lang we niet horen hoe dat moet gebeuren, is het alleen slaan op de trommel van de verongelijkte burger.In mijn lange leven als ambtenaar heb ik meerdere keren politici horen roepen dat het met minder kan, maar er kwam nooit iets van terecht. En als er al mensen uitgaan, worden ze zogenaamd op afstand gezet, geprivatiseerd, en worden ze veel en veel duurder, of er komen goedbetaalde jongens in driedelig voor terug. De overheid is alleen maar duurder geworden door al die bezuinigingsdrift.

Toen ik nog ambtenaar was, voelde ik me lid van een bedreigde diersoort als de bezuinigingsplannen weer voorbij kwamen. Want het was vooral wild schieten. Na verloop van tijd begon ik eraan te wennen en werd er niet meer koud of warm van.

Het kan allemaal wel stukken beter en goedkoper maar dan moet de politiek zich er niet mee bemoeien. Dan moeten politici de organisatie van de overheid aan professionals overlaten. Gisteren verscheen er een rapport over de automatiseringsblunders bij de overheid. Als die niet gemaakt werden, zou dat 3 miljard per jaar schelen. Drie miljard die Geert en zijn vriendjes zomaar in kunnen boeken. Die blunders worden vooral veroorzaakt omdat politici teveel willen in veel te weinig tijd. Complexe en ondoorzichtige wetgeving laat zich niet in een simpel systeem wringen.

Ik heb nog een veel beter voorstel. Afslanken van de overheid kan het best beginnen met het wegsturen van de helft van alle politici. Die hebben tot nu toe nog niet laten zien dat ze er iets van kunnen. Die hebben ambtenaren aan het werk gezet om bezuinigingen te vinden, alsof die ambtenaren u en mij vertegenwoordigen! Niemand zal ze missen. En met de helft van de politici kunnen ook de helft van die domme actualiteitenprogramma's geschrapt worden met hun dure presentatoren, die iedereen maar napraten. Weg ermee! En dan ook nog een examen voor kandidaatpolitici die achterblijven en we komen heus verder dan schieten op een dooie mus.

Monday, September 13, 2010

Samen maken we de Huizerdag


Van het buitengebeuren heb ik weinig meegekregen, omdat wij van Behoud het Oude Dorp Theater De Boerderij hadden betrokken om te laten zien wat ons bezighoudt. Huizerdag is ook Open Monumentendag, dus we vonden de karakteristieke boerderij wel passend. Dat vonden onze bezoekers ook, hoewel de Boerderij buiten de route ligt. Even hadden we stiekem gehoopt op ietsje pietsje minder mooi weer zodat horde mensen bij ons zouden komen schuilen. Maar het was niet nodig. De belangstelling was boven verwachting groot. Toen Lenie Bos om klokslag twee uur begon aan het lezen van het eerste verhaal van een Oud Huizer uit haar bundel Huizer Verhalen van Vroeger zaten er zo'n veertig aandachtige luisteraars in de zaal.

Die hadden eerst rond gelopen langs onze presentatieborden die we van de gemeente mochten lenen dankzij de bemiddeling van Huub van Andel. Trudy en Germa uit De Wolfskamerbuurt lieten met levendige foto's zien hoe prettig het is in deze tijd om te leven in een tuindorp waar de mensen zich nog bekommeren om elkaar. Wij zelf hadden materiaal verzameld van een drietal tuindorpen in 't Gooi, waarvan er inmiddels twee een "beschermde status" hebben, nl. Het Rode Dorp in Baarn en de Electrobuurt in Hilversum. Goed voorbeeld doet goed volgen, gemeente! Verhalen van de bewoners uit die buurten leren dat het zin heeft om te strijden voor het behoud van deze arbeidersbuurten die zo'n grote rol hebben gespeeld bij het huisvesten van arbeiders tussen de twee wereldoorlogen.

We hadden meer: Achter Hoge Heggen! De Huizerdag gebruikten we als aftrap voor een actie om alle mooie panden in het dorp vanaf de straat weer zichtbaar te maken. We hadden er een quiz van gemaakt en bakker Kruijmer uit de Hellingstraat had een van de prijzen beschikbaar gesteld. Hij had er een mooi Melkmeisje van gemaakt, nog steeds het symbool van Huizen. Hij zelf kwam een gok wagen, maar hij kwam tekort.

Veel belangstelling trok ook onze presentatie om te laten zien welke desastreuze effecten de plannen van de gemeente voor de Keucheniusstraat hebben voor het karakter van ons dorp. Het verbaasde ons dat zo weinig Huizers weten wat er gaat gebeuren als de plannen doorgaan. Wij hebben ze uit de droom geholpen. Laat er geen misverstand over bestaan. We zijn niet overal tegen. Natuurlijk willen wij ook dat het Gat een bestemming krijgt. Maar het kan echt anders dan een massieve dubbele laag winkels met parkeerdak en supermarkt op etage. Overigens hebben we weinig politici gezien. Alleen Larissa Landre van GroenLinks had echte belangstelling. Van Kees de Kok van het CDA hebben we zijn schaduw langs zien flitsen.

Aan het einde van de dag ben ik toch een kijkje in het dorp gaan nemen. Het was er gezellig druk. Ik heb bij de kraam van Bakker Kruijmer een paar pakken speculaas gekocht voor de actie Huizen voor Albanie en bij de kraam van Drukkerij Bout het boek met mooie oude foto's van Huizen. Ik hoop dat de Oude Kerk ook veel bezoekers heeft getrokken, omdat dat zou bewijzen dat veel Huizers nog belangstelling hebben voor hun verleden.

Overigens hebben wij ook mensen op bezoek gehad die niet uit Huizen kwamen, maar een kijkje kwamen nemen. Het was hen wel bevallen.

Friday, September 10, 2010

rechts en links

Gisteren liet Geert W. ons weten dat het optimisme van Mark Rutte over de formatie van een rechts kabinet met gedoogsteun van de PVV wat voorbarig is. Ze zijn er nog lang niet. De PVV wil namelijk niet bezuinigen op de sociale zekerheid en ook niet op de zorg en dan is het lastig om de 18 miljard van Mark te vinden. Het moet een rechts kabinet worden en de meest rechtse partij, de PVV, trekt aan de linkerkant aan de touwen. Wie had gedacht dat we voor de bescherming van de zwakkeren in de samenleving afhankelijk zouden worden van Geert en zijn PVV'ers. Waar is het sociale gezicht van het CDA?

Het bewijst maar weer eens dat de begrippen rechts en links versleten zijn. Nog een voorbeeld:

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) reikte gisteren een prijs uit voor meningsvrijheid aan de Deense cartoonist Kurt Westergaard, die een islam-cartoon tekende waartegen in 2006 op verschillende plaatsen in de wereld moslimprotesten plaatsvonden. Westergaard wordt nog steeds met de dood bedreigd. De prijsuitreiking vond plaats onder een groot schilderij van Rafaël over de hemelvaart (van Christus). Je moet maar durven in deze tijd van doodsbedreigingen. Merkel wordt algemeen beschouwd als conservatief dus rechts. Maar ze staat voor haar principes en kom daar maar eens om bij onze jongens in Den Haag.

Ik ben dus zo vreselijk benieuwd naar het regeerakkoord waar "rechts Nederland zijn vingers bij gaat aflikken". Daarin staat vast dat we honderden kilometers snelweg gaan aanleggen, dat er geen kilometerheffing komt, dat we flink gaan bezuinigen op ambtenaren, dat we zwaarder gaan straffen. Maar als er staat dat we niet bezuinigen op de zorg en dat mensen een fatsoenlijke uitkering houden is dat te danken aan de PVV. Vind ik toch een rare gedachte die mijn wereldbeeld flink ondermijnt.

Tuesday, September 07, 2010

Waar is links?

Kan het gekker Als Klink was blijven zitten had hij kennelijk in zijn eentje een rechts kabinet tegen kunnen houden. Dan hadden we onze vingers niet af hoeven likken bij het onderhandelingsakkoord van de braniejongens. Ik moet er niet meer aan denken dat dit stel vlegels ons land gaat regeren. Maar is er wel een behoorlijk alternatief? Want waar is links? Is er een alternatief voor dat rechtse regeerakkoord waar we de vingers bij af mogen linken? Hoe gaat links de problemen van onze tijd aanpakken? Niets over gehoord!

Vanmorgen zijn de linkse leiders bij de koningin geweest, arme majesteit, en daar hebben ze net gedaan alsof er sinds begin juni niets is gebeurd en we weer van voren af aan kunnen beginnen. Alleen SP leider Roemer heeft hardop uitgesproken dat rechts zijn kans heeft gehad en dat Rutte zijn ongeschiktheid heeft aangetoond om premier van dit land te worden. Hij kan nog niet eens behoorlijk formeren.

Het enige dat ons kan redden en het hoofd weer koel kan maken is een zakenkabinet van bekwame lieden. Dan kunnen de tweede en de eerste kamer weer volledig meespelen en daarvoor hebben we hen toch gekozen?

Thursday, September 02, 2010

Arme Ab

Heeft u het ook zo te doen met al die twijfelende CDA politici en met Ab Klink in het bijzonder. Leef je weken in de veronderstelling dat je serieus gaat onderhandelen over een rechts kabinet met gedoogsteun van de PVV, kom je terecht in een soort knikkerspel voor de branieboys. Want zo verklaart RTL4 commentator Frits Wester het verschil in interpretatie van de Wilders grapjes. Ab heeft ze serieus genomen,- kan het trouwens anders als je een landsregering formeert -terwijl Mark en Maxime hartelijk moesten lachen. Wilders heeft het nooit zo bedoeld.

En daar zit je dan als integer christelijk politicus. Kom je van een kouwe kermis thuis. Kijk je rond of je nog vrienden hebt, en moet dan constateren dat het er weinig zijn. Zelfs Piet Hein en Gerda hebben geen begrip voor je handelwijze. Tegen beter weten willen zij ook het resultaat afwachten. Wat is je definitieve conclusie nu nog waard.

Binnenkort komt het bericht dat Ab zich terugtrekt uit de politiek en een leuke andere baan heeft gevonden. Want zo doen ze het in de politiek. Wie niet voor ons is, moet weg. Liefst via de zijdeur. En daar gaat dan weer een integere serieuze politicus. De Maximes blijven achter. Alleen de naam al!

Overigens gaat de SGP een rechts kabinet met gedoogsteun van de PVV steunen, in ruil voor een moratorium op medisch ethische vraagstukken. De Bijbel staat er vol van.