Wednesday, October 31, 2012

Thalassa van Martha Waijop

We zijn nog immer in blijde verwachting van het Huizer Melkmeisje van Barry Holtslag. De onthulling op de Huizerdag is niet gelukt. Wanneer het wel gaat gebeuren is onduidelijk. Daarom maar weer eens de aandacht gericht op een van de andere beelden die in Huizen te bewonderen zijn.
Het beeld is van Martha Waijop. Zij heeft het beeld veelbetekenend Thalassa genoemd. Thalassa is een Griekse meisjesnaam en betekent "van de zee". Ik fiets elke dag langs het beeld en sta er dikwijls even bij stil om erom heen te kijken. Het beeld is nooit hetzelfde.

Saturday, October 27, 2012

Grote schoonmaak op het Binnenhof

Nog geen akkoord en toch al stelt de ene oude journalist aan de andere de ons-kent-ons-vraagt: Wie heeft het meest moeten inleveren? We zaten erop te wachten. Is het niet de hoogste tijd, dat nu Mark Rutte en Diederik Samson het voortouw hebben genomen voor nieuwe politiek, de oude kliek van parlementair journalisten het veld ruimt. Niet meer de vermoeide Frits Wester die zogenaamd de primeur heeft, maar niet kan uitleggen wat hij weet en wij niet weten,. Niet meer Twan Huys en Ferry Mingelen. Maar nieuwe journalisten die wel oog hebben voor het nieuwe, dat de twee leiders in de Den Haag laten zien en die niet vermoeid en verveeld hun bekende riedels afdraaien.

Dus weg met Frits, Twan en Ferry. Laat die maar hun memoires gaan schrijven! Weg met napraters die alles beter weten. Kunnen we Joris Luyendijk niet een kans geven, die met Je hebt het niet van mij, maar de enge wereld van journalisten,  parlementaire verslaggevers, voorlichters en lobbyisten op het Binnenhof blootlegde. Zeer de moeite van het lezen waard in deze verwarrende tijden. Voor iedereen die wil weten hoe we worden bedot als we zelf de oren en ogen niet openhouden. Joris dus, of Jelle Brandt Corstius.

Friday, October 26, 2012

Atelierroute Huizen

Vorig weekeinde was er voor de 16e keer Atelierroute in Huizen. Er deden 34 (!) kunstenaars mee. Dat waren er weer drie meer dan vorig jaar. Het weer was slecht. Desondanks was er veel volk. Omdat ik beperkt ben, moest ik kiezen. Ik wilde naar Lenie Bos, die dit jaar voor het eerst exposeerde in de aula op de Oude Begraafplaats. Ik heb een paar jaar geleden twee Contrapunten van haar gekocht, die bij ons prominent in huis hangen. Ik geniet er elke dag van. Lenie schrijft zelf over haar beleving van de Atelierroute over op haar weblog. Ik plaats een foto van nieuw werk, namelijk een schilderij uit de rivierserie.Tijdens de Atelierroute kun je met bezoekers op een prettige manier van gedachtenwisselen over het tentoongestelde werk. Ik probeerde een dorpsgenoot uit te leggen waarom dit schilderij me aanspreekt: ik herken het, het past in een serie, ritme en herhaling. Het kwam niet aan. De wedervraag was of ik ooit in het echt blauw-grijze mais had gezien. Ik hecht niet zo aan echt, blijkbaar.

Ik ging ook nog naar Jettie Roosenboom, waar pottenbakster Diet Wessels ook exposeert. Haar ambachtelijke kunst van eenvoudige vormen spreekt me aan. Dit keer kocht ik er iets. Ik was trouwens niet de enige.


Friday, October 19, 2012

De Strijd is Gestreden

In onze sloot is de rust weergekeerd. Althans daar lijkt het op. Het nieuwe paar zwaan zwemt met brede slagen en opgestoken vleugels heen en weer om al het andere leven te laten zien, dat onze sloot nu van hen is. De jonge zwaan doet vliegoefeningen, maar vordert nog niet erg. De tweede man is afgedropen en vindt nu hopenlijk gauw een andere vrouw. De tijd dringt en voor zwanen bestaan naar mijn weten nog geen dating bureaus.

Het nieuwe paar heeft geluk. Hun nieuwe woning wordt opgeknapt door de rietmaaier van het waterschap. Af en toe komen ze samen kijken en zien dat het goed is.

Saturday, October 13, 2012

Het verdriet van Groen Links

De commissie Van Es, die nu al weer veranderd is in de commissie Van Dijk, gaat vier maanden(!) de tijd nemen om het verlies van GroenLinks bij de tweede kamerverkiezingen te onderzoeken. Alleen al het instellen van een commissie met regels, voorschriften, werkwijze en na afloop een dik rapport dat niemand leest, wijst de weg naar de volgende mislukking. Waarom niet op korte termijn in een grote zaal de ontevredenen uitnodigen om met hen in gesprek te gaan. Omdat de partij de tijdgeest niet begrijpt. Dat is het probleem van GroenLinks en niet alleen van GroenLinks, maar ook bijvoorbeeld van het CDA. GroenLinks heeft geroken aan de macht en heeft zich opgesloten in het Haagse bolwerk. Tijdens de campagne hebben we niets wervends en vernieuwends gehoord over duurzaamheid, over gelijk berechtiging, mensenrechten en over solidariteit. Ook voor pacifisten is er geen plaats meer na het omarmen van de Kunduz missie.

Laat GroenLinks zichzelf eerst opnieuw gaan uitvinden. Daar heb je geen vier maanden en een lijvig rapport voor nodig.

Sunday, October 07, 2012

De Strijd om de Sloot

De hele zomer geen zwaan gezien in de sloot achter ons huis. In het voorjaar huisde er nog een gezin van moeder, vader en vijf jongen. Maar die waren vertrokken toen de waterplanten in de zomer de kop boven het water staken en zwemmen geen plezier meer was. Afgelopen week was er een volwassen zwaan teruggekomen. Het water in de sloot staat wat hoger als gevolg van de vele regen. Twee dagen later had zich een jonge zwaan bij de andere gevoegd. De jonge volgde in alles de oudere, die zich daar overigens niets van aantrok. Jongen horen in oktober op eigen benen te gaan.
Vanmorgen was het een leven van jewelste in de sloot. Een blik naar buiten leerde dat er nu drie volwassen zwanen rondzwemmen met de vleugels in KLM-stand. Ik denk, maar het is niet meer dan dat, dat er twee vrouwtjes zwemmen en een man. Een van die vrouwtjes moet dus weg, zodat een man en een vrouw een gezinnetje kunnen stichten. Dat gaat niet zachtzinnig.  Overigens heeft de jonge zwaan zich uit de voeten gemaakt. Die is aan dit spel nog niet toe.