Saturday, April 25, 2015

Egidius


Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven!
Dat was gheselscap goet ende fijn,
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.
Nu bestu in den troon verheven,
Claerre dan der zonnen scijn:
Alle vruecht es di ghegheven.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn.
Verware mijn stede di beneven:
Ic moet noch zinghen een liedekijn;
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.

Sunday, April 19, 2015

Antigone van Binoche en Van Hove

 
 
Ouderwets toneel van een modern theatermaker, zou de ondertitel van de voorstelling van Antigone van Ivo van Hove kunnen zijn. Ik houd van klassieke tragedies, maar ik hield mijn hart vast voor een bewerking van Ivo van Hove en een Antigone van Juliette Binoche. Zou schoonheid van de taal, de noodlotsgedachte, de intensiteit niet verloren gaan in een hoop bombast? De recensies waren niet allemaal even lovend. Hoofdpunt van kritiek was de pathos van Antigone. Allemaal onterechte angsten. De bewerking was raak/to the point met behoud van de poëtische kracht van de taal. De enscenering was van een diepe schoonheid inclusief de projecties en de muziek. En Binoche? Lang geleden heb ik de voorstelling gezien met Josee Ruyters in de rol van Antigone. Beklemmend. Zou de vijftigjarige Binoche dat kunnen evenaren? Meer dan dat! Al vanaf het begin van haar opkomst zie je de wanhoop van een mens dat gevangen zit tussen de wetten van haar land en haar eigen hart.

Thursday, April 09, 2015

In het politieke kippenhok

Gisteren keek ik naar Joris Luijendijk bij De Wereld Draait door. Daar zag ik dus ook Ivo van Hove vertellen over de musical die hij voor David Bowie gaat maken. Maar daar gaat het hier niet over, hoewel we trots zijn op Ivo, terwijl hij niet eens een van ons is. Joris L. is nu voor ons de kenner van het bankenprobleem. Natuurlijk vroeg Matthijs hem naar de oplossingen. Hij noemde er vier en gaf een grote rol aan de politieke journalistiek, die eens op moet houden om alles op de persoon te spelen. Hij zag ook een grote rol voor politieke partijen, maar was daar niet optimistisch over. Alleen de partijen in de marge, zoals PVV, SP en Partij voor de Dieren hebben duidelijke standpunten. Maar zodra die aan de macht komen, moeten ze compromissen sluiten en blijft er van hun goede voornemens weinig over. De rest heeft geen durf en dus geen visie.

We zagen fragmenten waarin politici hun verontwaardiging luchtten over de bonussen bij ABN AMRO. Dat is slechts symbolisch, zette Joris het neer. Het probleem zijn niet de bonussen, het gaat om het amorele systeem. Daar moet iets aan gebeuren. Daar zouden politieke partijen eens over na moeten denken.

Zie ik dat gebeuren? Niet echt. Ik volg politici in de sociale media en wordt er niet blij van. Ze twitteren waar ze naar toe gaan en hoe leuk ze het vinden. Maar we horen zelden wat ze er doen, laat staan bereiken. Via de 140 woorden van twitter kun je de problemen niet oplossen. Misschien in het kippenhok, maar niet in de grote wereld.
 
Morgen toch maar over Ivo van Hove. Daar word ik blijer van.

Thursday, April 02, 2015

Tekenen van hoop?

Een paar weken geleden sprak de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Saudi Arabië aan op de middeleeuwse standpunten over vrouwenrechten. Vrouwen mogen niet reizen, geen bedrijf besturen, niet trouwen zonder de toestemming van mannelijke verwanten, terwijl jonge meisjes gedwongen kunnen worden om te trouwen met oudere mannen. Ook veroordeelde zij de 1000 stokslagen voor Raif Badawi voor het opzetten van een weblog over de vrijheid van meningsuiting.

De reactie van Saudi Arabië was voorspelbaar. De ambassadeur werd teruggeroepen en Zweedse handelsmensen krijgen geen visa meer. Vooral dat laatste doet pijn, want Zweden is een grote wapenexporteur en Saudi Arabië een grote wapen afnemer. Dat is vast niet de enige reden voor de akelige stilte rond deze affaire. Zweden krijgt geen Europese steun en ook geen steun van regeringsleiders van andere Europese landen. Saudi Arabië is inmiddels een grote speler bij de bestrijding van het Moslim kwaad in de wereld en vooral in de regio. De Saudi's bombarderen rebellen in buurland Jemen en zijn een trouwe bondgenoot van het westen in de bestrijding van ISIS. Halbe Zijlstra, de nieuwe Wilders, heeft inmiddels opgeroepen dat wij wat milder moeten zijn voor dictatoriale regimes.

Desondanks heeft de moedige Zweedse minister niets van haar woorden ingetrokken. Ook niet nadat de Zweedse wapenindustrie enorme druk op de Zweedse regering heeft uitgeoefend. Het liefst zou ik zien dat de Nederlandse regering haar openlijk steunt. Maar ik ben geen dromer en weet dat Rutte c.s. liever met veel omhaal van woorden gaat uitleggen dat dat niet kan. Second best zou zijn dat alle vrouwelijke politici in Nederland openlijk de Zweedse minister steunt. De eerste zijn al over de brug: wethouder Janny Bakker van Huizen en Monica Lemmens, fractievoorzitter van GroenLinks hebben op facebook hun steun uitgesproken. Laat anderen volgen.