Tuesday, August 26, 2014

Indringers op mijn blog

Sinds enige tijd wordt dit blog opvallend veel bezocht door buitenlanders, Meestal zijn het Russen, maar gisteren waren het 21 bezoeken uit Turkije, 4 uit Oekraine en 4 uit Rusland. Gelukkig zijn er ook nog bezoekers uit andere delen van de wereld, van wie ik denk dat ze mijn Nederlands kunnen lezen. Maar wat doen die Oost-Europeanen op mijn blog. Ik word er ongerust van. Gebruiken ze het als toegang tot andere bestanden op mijn computer? Kunnen ze alles zien en erger nog overnemen? Ik zou graag die vraag aan iemand willen stellen, maar weet niet aan wie.

Mijn provider kan er kennelijk niets tegen doen en ook mijn dure virusscanner beschermt me niet tegen deze indringers. Weet een van mijn echte lezers misschien wat er aan de hand kan zijn?

Tuesday, August 19, 2014

Een nieuw type Zomergast?

Zondag was wetenschapsjournalist Ionica Smeets te gast bij Zomergasten van de VPRO. Ik had er niet veel van verwacht want Ionica is van een andere generatie dan ik en ook nog eens een Beta. Ik wist dat ze een leuk mens is, dat kan dus in de combinatie van jong en Beta, maar ik dacht dat ze een andere belangstelling zou hebben dan ik en dus fragmenten zou laten zien die mij niet aanspreken. Aanvankelijk kreeg ik gelijk. Wat moet ik met een uitleg over de bijzondere schoonheid van de priemgetallen en een cabaretier die jaren heeft gezocht naar een lied waarbij het laatste woord van een zin de vertaling is van het een na laatste woord. Ik vond het allemaal nogal gezocht en dreigde af te haken. Het ging me ook ietsje te snel, geef ik toe.


Net op dat moment werd het interessant. Ionica prees de absolute waarde van haar collega wetenschappers en bedoelde daarmee wiskundigen, natuurkundigen en scheikundigen en vond het onbegrijpelijk en ongepast dat zij door de intellectuelen van deze wereld met zoveel dedain worden behandeld. Ze toonde een fragment uit DWDD waarin dat duidelijk moest worden.

Ik waande me terug in de zeventiger jaren, toen ik aan de Vrije Universiteit taal en letterkunde studeerde en op de faculteit een felle discussie woedde over de vraag of alfa's en gamma's wel wetenschap bedrijven. Ik geloof dat ik als taalkundige nog mee mocht doen, maar al die letterkundigen moesten vooral hun mond houden. In Nederland deelt men wetenschappers in in Alfa, Beta en Gamme wetenschappers. Tot de Alfa-wetenschappers rekent men filosofen, geschiedkundigen, taalkundigen en theologen. Tot de Gamma's antropologen, economen, geografen, psychologen en sociologen. Ionica hanteerde nu een hele andere indeling, nl. wetenschappers en rekende daar uitsluitend haar vrienden wiskundigen, natuurkundigen enz. toe en de andere groep gestudeerden. Dat zijn de  intellectuelen. Die laatsten leveren volgens haar geen enkele bijdrage aan de vooruitgang van de wereld. Hen past dus meer respect voor de Beta's.

"Je bent jong en je wilt wat", dacht ik. Wel slordig voor iemand die de schoonheid van het denken benadrukt. Wilfried de Jong, de brave, liet het zo.

Saturday, August 09, 2014

Eigen geweten en persoonlijke moed?

In 400 v Chr. schreef de grote Griekse dichter Sophokles zijn drama Antigone. Ik moet er steeds aan denken nu er in de wereld zoveel heftigs gebeurt. Hoe moeten we erop reageren? Wat doen we ermee? Antigonee is de dochter van Oidipoes en zijn moeder Iokaste. Toen Oidipoes afstand deed van de troon gaf hij zijn koninkrijk aan zijn twee zonen Eteocles en Polynices die zich bereid verklaarden om het land om en om een jaar te regeren. Maar zij keken niet meer om naar hun vader, die hen vervloekte wegens hun nalatigheid.
Na het eerste jaar weigerde Eteocles de troon met zijn broer te ruilen. Polynices besloot dan Thebe aan te vallen met zijn aanhangers. Beide broers kwamen om in de strijd: de vloek van Oedipus was aldus vervuld. Koning Creon, die de troon besteeg, verbood dat Polynices begraven zou worden. Antigone, de zus van Polynices negeerede het verbod en werd gevangen genomen. Creon gaf opdracht haar levend te begraven, ondanks het feit dat ze net verloofd was met zijn eigen zoon, Haemon. Antigones zus Ismene verklaarde dat zij ook had geholpen bij de begrafenis en wilde hetzelfde lot ondergaan. Via Tiresias, een blinde profeet, lieten de goden hun afkeuring blijken over Creons besluit. Hij herriep zijn besluit en besloot Polynices zelf te begraven. Hij was te laat. Antigone had zichzelf al opgehangen. Toen Creon aankwam bij de tombe waar Antigone begraven zou worden werd hij door Haemon, zijn eigen zoon aangevallen, waarna Haemon inzag dat hij zijn eigen vader wilde vermoorden. Vervolgens pleegde hij zelfmoord. Toen Creons vrouw Eurydice hoorde van de dood van haar zoon sloeg ook zij de hand aan zichzelf. Zo moest Creon toezien hoe zijn familie de dood vond door zijn trots en omdat hij te laat tot inkeer was gekomen.

Voor mij gaat het stuk over het eigen geweten van de mens tegenover de veiligheid van de macht en de regels. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die niet meehuilen met de gevestigde orde, de media. Mensen die zelf willen nadenken en hun geweten onderzoeken. Mensen zoals de bevolking in het rampgebied in de Oekraïne die een monumentje oprichten voor de slachtoffers van de ramp met de MH 17, mensen als Obama die de Jezidi niet wil laten opjagen en vermoorden in de bergen van Irak. Waarom geven we de Koerden geen eigen staat? Ik kan hier een lange lijst schrijven van mensen die persoonlijke moed tonen, maar kijk zelf maar rond en vraag je af wat jezelf kunt doen.
 

Wednesday, August 06, 2014

De Veilige Veste

Sommige berichten maken me blij, zoals het volgende dat ik zag in Kunstuur. De Veilige Veste in Leeuwarden kreeg de Hedi d'Anconaprijs 2014 voor excellente zorgarchitectuur. Initiators van deze tweejaarlijkse prijs zijn het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en TNO De jury constateerde dat veel gebouwen voor zorginstellingen vooral aan de binnenkant meer aandacht verdienen. Uiteindelijk moeten de bewoners erin wonen en hebben zij weinig aan een opvallende buitenkant. Omdat aan deze prijs in de gewone media weinig aandacht aan wordt besteed, heb ik er een weblog aan gewijd.


Veilige Veste, een opvang in Leeuwarden voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, loverboys en gedwongen prostitutie vormt hierop een uitzondering. Zowel de buitenkant, als de binnenkant zijn opvallend. Maar het meest opvallend is de openheid van het zorgconcept. De heersende praktijk is dat deze groep wordt opgevangen op anonieme locaties zodat de kans op confrontatie met de daders minimaal is. “Maar dat is de wereld op zijn kop”, vindt initiatiefnemer Linda Terpstra van Fier Fryslân. “Waarom moeten de slachtoffers zich verschuilen?” Met de Veilige Veste is de situatie daarom omgedraaid. De opvang van de meiden en vrouwen bevindt zich nu in een nieuw en opvallend gebouw, recht tegenover een woonwijk. Locatie en ontwerp als statement: slachtoffers hebben niets om zich voor te schamen, en recht op de best mogelijke zorg in een goede, veilige omgeving. “Hun positie is een maatschappelijk probleem, dat met een opvallende huisvesting uit de anonimiteit wordt getrokken. Een mooi, markant gebouw op een zichtbare plek vormt een tastbare erkenning van de problematiek en draagt bij aan een oplossing.” Het voormalige politiebureau is klimaatneutraal verbouwd en de veiligheidsmaatregelen zijn goed op elkaar zijn afgestemd. Zo is er 24-uurs cameratoezicht, kogelvrijglas en zijn er veiligheidssluizen.