Monday, April 04, 2011

Gemeentelijk evenementenbeleid - Abacadabra

De volgende tekst trof ik aan in de nieuwe Evenementennota van de gemeente Huizen. Een nieuwe Evenementennota was nodig na het echec van de Stichting Marketing Huizen. Maar hoe het nu wel moet gaan, wordt mij uit de volgende woordenbrij niet duidelijk.

"Met deze geactualiseerde kadernota vindt er een verschuiving plaats in de manier waarop de gemeente evenementen ondersteund. Voorheen was dat vooral door middel van jaarlijkse subsidie van organisaties en praktische
ondersteuning (dranghekken, inzet personeel en dergelijke) voor vast-gestelde evenementen of historisch gegroeide steun. Nu wordt voorgesteld om de ondersteuning enerzijds te gaan richten op ondersteuning op het gebied van marketing en promotie van de desbetreffende evenementen door aanbieden van verschillende instrumenten, diensten en actievere
advisering van de organisaties. Anderzijds wordt door gebruik te maken van vastgestelde faciliteitenpakketten op een vooraf overzichtelijke wijze gemeentelijke diensten beschikbaar gesteld aan een evenement. Praktische ondersteuning door de toekenning van een specifiek pakket met faciliteiten, gerelateerd aan een classificatiesysteem, draagt bij aan transparantie van inzet en steun, alsmede kostenbeheersing.
De reguliere ondersteuning door middel van subsidies worden getemperd en fasegewijs naar beneden bijgesteld en gekoppeld aan (thema) evenementen. Daarnaast is er jaarlijks een bepaald maximum budget dat ingezet kan worden voor nieuwe initiatieven en evenementen.

Zou iemand die deze regels uit zijn pen krijgt, weten wat hij wil zeggen? Ik vrees het ergste. Weggooien en opnieuw proberen, zou ik zeggen. Misschien op een A4tje, want in de beperking enz enz

2 comments:

Maarten said...

Nou Nel, 't is 'overzichtelijk' en 'transparant'. Staat er in ieder geval.
En temperen is bezuinigen. Weer eens wat anders dan 'ombuigen', 'bijstellen', 'heroverwegen', 'op andere wijzen inzetten', dus redelijk creatief.

Anonymous said...

Dit riekt enorm bureaucratisch en is een mooi voorbeeld van maakbaarheidsdenken.
Een ding is zeker: hier komt gedonder van.