Wednesday, December 04, 2013

Dit zijn geen vrienden

Met rode oren luister ik naar het debat in de Tweede Kamer over het onderzoek van een of andere veiligheidsdienst naar Edwin de Roy van Zuydewijn. Verschillende premiers hebben ons jarenlang willen doen geloven dat er geen onderzoek is geweest. Wij wisten wel beter. Ik denk zelfs dat alle binnenkomers in de Koninklijke Familie onderzocht worden. Maar zeker deze jolig levende zakenman. Bea en Bernhard moeten het samen hebben bedisseld. Ik vraag me af hoe dat gaat. Hebben ze Prinses Irene geinformeerd? Uiteindelijk ging het om haar dochter en heeft zij een hele lange tijd geleden al afstand gedaan van alle voorrechten? We zullen het nooit te weten komen. Of toch wel? Want niet helemaal ten onrechte wordt er een verband gelegd met de zaak van Willem Oltmans. Ook daar ging het over een eenling tegen de machtige staat. Rutte kan bezweren wat hij wil, maar aan zijn lichaamstaal kun je zien dat het hem niet gemakkelijk afgaat. Ik heb hem nog nooit zo timide achter het spreekgestoelte zien staan. En kijk naar de foto van deze twee kemphanen die elkaar op weg naar de Tweede Kamer tegenkwamen onder het oog van journalisten. Als die er niet waren geweest, was Rutte vast doorgelopen.

Dit zijn vast geen vrienden

No comments: