Thursday, November 20, 2008

Integratie en de PvdA

Ik kan het toch even niet laten om langs de zijkant te lachen over de worsteling van de PvdA met het vraagstuk van integratie. Ella Vogelaar liet bij haar vertrek weten dat ze het met de harde lijn van Bos niet eens is. Vervolgens ontkenden allerlei PvdA kopstukken dat er een harde en een zachte lijn bestaat in de PvdA. Iedereen is voor de harde hand waar het moet en voor de zachte waar het kan. En met de toon van het debat is niets mis!

Vandaag laten allerlei grote steden wethouders van de PvdA in De Pers weten dat zij niets zien in de lijn Bos. Zij vinden dat Marokkanen onnodig worden gestigmatiseerd door steeds naar hen te wijzen als er iets mis is. En ook zij vinden dat de jongens die overlast veroorzaken perspectief moet worden geboden. Alleen straffen lost niets op.

Misschien hebben jullie deze week ook het bericht gelezen dat het geweld tegen homo's vooral door autochtonen wordt gepleegd. Hebben ze ons toch altijd doen geloven dat het altijd en eeuwig Marokkaanse ettertjes waren die homo's in elkaar slaan! Nee, het waren dus al die lieve, blanke jongetjes die zo goed opgevoed zijn. Nederland let op uw saeck! Gebruik uw verstand!

1 comment:

hoogmoed said...

Las net dat in Amsterdam het geweld tegen homo's wordt onderschat en dat in Amsterdam veelal de daders van Marokkaanse afkomst zijn. Daarbij is hun geloof geen grond van afkeer, Vaak kennen zij de koran niet en ze gaan niet naar de moskee. Het gaat hen vooral om de macht in de straat.

De motieven van Marokkaanse daders zijn nagenoeg gelijk aan autochtoon-Nederlandse daders.


Emoties
De grootste afkeer ligt in de opvatting en de emoties over mannelijkheid en seksualiteit. Dat is voor zowel allochtone als autochtone daders hetzelfde.

Anale seks, vrouwelijk gedrag, zichtbaar als homo en de angst om door een homo versierd te worden.

Homo's mogen deze vier zaken niet tonen in hun gedrag. Dat roept bij de potentiele daders ergernis, walging en afkeuring op, aldus het onderzoek.

De onderzoekers zeggen dat de voorlichting over homoseksualiteit op Amsterdamse middelbare scholen weinig voorstelt.