Saturday, January 31, 2009

Poëzie op muziek

Vorige week zei Henny Vrienten (voor de jongeren de zanger van Doe Maar) in het programma Opium dat hij het op muziek zetten van poëzie niet vond passen. Ik was het wel met hem eens. Poëzie is woordkunst. De klank van de woorden en het ritme van de regels is muziek genoeg. Noten kunnen daar niets aan toevoegen, kunnen alleen afleiden. Leuk bedacht, maar is het ook zo?

Gisteren ging ik naar een uitvoering van De Elias van Mendelsohn. De tekst van het oratorium komt uit Koningen vers 17,18 en 19 waarin verteld wordt dat het volk Israël dwaalt, en dat Elias hen met hulp van God op het rechte spoor probeert te brengen. Het bliksemt en dondert, zoals de God van Israël veelal doet in het Oude Testament. Elias smeekt zijn God om het volk te redden met prachtige tekst op prachtige muziek. En dan laat God weten dat hij zijn hand over zijn hart zal strijken met de volgende woorden:

"Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet; en na dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving niet;

12 En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte.

13 En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij hier, Elia?"

Pure poëzie niet waar en machtige muziek. En dan ook nog eens prachtig vertolky door de Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior uit Huizen in de Zenderkerk ik Huizen. Honderden bezoekers luisterden ademloos. Wat een avond vol pure poëzie.

3 comments:

Anonymous said...

tekst en muziek en muziek en tekst vind ik vaak een ijzersterke combinatie. luister ook maar eens naar Brel of Aznavour.

hoogmoed said...

ja, is zo, als ze voor elkaar gemaakt worden. maar de bijbel is woord, woord en nog eens woord.

Unknown said...

De Engelse dichter T.S. Eliot heeft, behalve vele andere gedichten, ook een boekje geschreven met gedichten over katten. De basis voor de musical "Cats". Ik heb de musical niet gezien, maar ken de muziek en ben er gek op. Zelf heb ik een bandje met het gedicht van hem "Skimbleshanks the Railway Cat", op muziek gezet en voorgedragen door een Engelse acteur. Ik gebruikte dat al op het gym in H. voor de leerlingen en draai het nog steeds geregeld. MET ANDERE WOORDEN, poëzie kán op muziek. Ook eens met de vorige sprekers! Thamar