Tuesday, September 21, 2010

Volksraadpleging

Gisteren behandelde de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu een voorstel van het college van B & W om door te gaan met de plannen voor een nieuw hoofdwinkelcentrum in de Keucheniusstraat (Het Gat). Afgelopen tijd was er opwinding ontstaan omdat de eigenaar van 50% van het winkelbestand in het Oude Dorp had laten weten dat ze niets ziet in de plannen. Dat is niet niks. Dat snapte het college ook, want IEF Capital is ook eigenaar van de twee parkeergarages, die in het plan gekoppeld moeten worden met de nieuwe parkeergarage van de gemeente. Onderhandelingen hadden geen oplossing gebracht. Het college had fier besloten gewoon door te gaan met de plannen, die overigens al stammen uit 2005! Wat is er eigenlijk de afgelopen vijf jaar gebeurd. En ja, het nieuwe raadslid van D66 had gelijk. De eerste plannen voor het nieuwe HWC stammen uit 1993. Het gat bestaat al 17jaar. Overigens zonder dat je eraan gaat wennen.

Het college wil na 17 jaar haast maken en niet ten onrechte. Maar het college wilde nu ook wel de steun van de raad voor het fiere besluit, want stel je voor dat mis gaat en die kans is niet denkbeeldig met de tegenstand van IEF Capital. De kranten stonden er vol van. Ik kan er hier dus over ophouden. Ik wil hier voor iets heel anders aandacht vragen. Ik ging gisteravond luisteren. Nu moet ik toegeven dat ik niet een onbevooroordeeld luisteraar was. Vanaf het begin heb ik de plannen veel te massaal gevonden voor dit fragiele dorpscentrum. Nog meer winkels betekent immers nog meer verkeer. En op zaterdag loopt het verkeer nu al vast in het oude dorp. Want de meeste mensen komen met de auto hun boodschappen doen.

Veel dorpsbewoners delen mijn gevoelens over de plannen. Zonder overigens te weten wat er precies gaat komen. Want de discussie in de kranten gaat over vierkante meters vloeroppervlakte, alsof je die zomaar ergens neerlegt. De discussie gaat niet over de verkeersproblemen en al helemaal niet over de manier waarop het HWC ingepast moet worden in het dorp. De gemeente heeft tot nu toe weinig gedaan om ons te winnen voor de plannen. De laatste openbare plaatjes stammen uit 2002(!) en die zijn volgens iedereen die het kan weten allang achterhaald. Zelfs de omwonenden in het gebied weten niet wat hen te wachten staat. En leden van de klankbordgroep die de gemeente had ingesteld om "problemen op te halen" kregen een spreekverbod.

Overigens bleek gisteren ook dat veel raadsleden geen flauw idee hebben wat de plannen gaan betekenen. Gisteren werd nog van verschillende kanten gevraagd of verkeersmaatregelen op de Ceintuurbaan tenkoste zouden gaan van oude bomen op de Oude Begraafplaats, en veel raadsleden moesten we uitleggen hoeveel op- en afritten er op de Ceintuurbaan komen. De projectontwikkelaars hadden vlak voor de vergadering de raadsleden een boekwerk met mooie plaatjes gepresenteerd, maar daar waren de lelijke oplossingen voor grote problemen mooi in weggepoetst.

Het college mag doorgaan van de meerderheid van de raad. Carte blanche: doet u maar en doe het vooral snel. Er waren zelfs raadsleden die uitspraken dat het niet uitmaakt wat er komt als het er maar komt. En daarbij heeft de raad van Huizen het dorpscentrum verder weggebracht dan het al was. Want zonder oplossingsrichting voor de grote problemen die er zijn, moet het college alleen verder op een zoektocht.

Zeventien jaar ligt het Gat er al en het is zelfs voor mij begrijpelijk dat het gevuld moet worden. Maar laat ik er als inwoner van Huizen nou wel op hopen dat er iets moois en goeds komt, dat aansluit bij al het moois dat er al is. Dat hopen velen met mij, maar de gemeenteraad lijkt doof. Hoe breken we de ogen en oren open?

Zes jaar geleden hielden we in het dorp een volksraadpleging over de komst van een GOKhal om de Graaf Wichman te redden. Het comité GOKHAL NEE, zwaar gesteund door het CDA, had het referendum aangevraagd en uiteindelijk vonden 11.000 inwoners van Huizen dat die Gokhal er niet moest komen. Dat waren er wel 7000 meer dan de voorstanders. Maar zal een aantrekkelijk dorpshart ook zoveel mensen op de been brengen? Ik durf er niet op te gokken. En ik ben al geen voorstander van referenda, omdat ik vind dat raadsleden hun werk goed moeten doen.

4 comments:

henca said...

Ja het verbaasde mij ook dat de (college) raadsleden een carte blanche in vertrouwen afgeven in plaats van de criteria aan te scherpen of nieuwe voorwaarden te stellen. Daar gaat het m.i. steeds mis, want niet afgedwongen geeft dus alle ruimte aan de plannenmakers en het college om er niet aan te voldoen.

En in dat ‘goede vertrouwen’ wordt men vaak teleurgesteld (zo ging het met de Havenstraatplannen, de Lidl, het Huizer Museum in het NHK, etc].En wat me het meeste verbaast is dat eerst (afgelopen woensdag) een structuurvisie wordt geaccordeerd (om in de inspraak te brengen) waar iedereen lovend was over het punt dat het oude dorp in de maat en schaal van Huizen Oude Dorp wordt versterkt, en dat iedereen dat 3 dagen later niet eens meer vermeld bij de overwegingen.

Ik heb Ron al gevraagd om daar in de Raad bij de behandeling van dit onderwerp, 30 september, op terug te komen en dan te pleiten voor een ook op dit punt verbeterd plan.

In de volgende fractievergadering hoop ik daar nog wat te kunnen bijdragen.

Ik neem aan dat in de Raad weer insprekers zullen komen, dus BHOD heeft dan misschien nog een kans op die structuurvisie daarbij te betrekken?

Groet, Henca

Gerrit Pas said...

Het voorstel komt donderdag 30 september niet meer in de raad; de collegepartijen hebben het college de vrijheid gegeven om door te gaan op de ingeslagen weg.

Gerrit Pas

hoogmoed said...

ik heb het resumé gelezen van de commissievergadering en lees allerlei mitsen en maren (VVD veiligheid, CDA wil eerst allerlei voorstellen zien). besluitvorming niet echt helder! en wat ik mis in het resumé is de toezegging van de wethouder dat de klankbordgroep mee mag denken over de inrichting van het veiligheidsonderzoek.

Nienke said...

Ik snap er niets meer van
De meest belangrijke invulling voor het verdere verloop van het geven van body aan het karakter van het dorp, wordt ter grabbel gegooid.
Ik vind het geen goed plan.
Grof, uit de maat, te veel bedacht op korte termijn resultaat en te weinig op lange termijn behoefte.
En wat voor een offer moet er gebracht worden, tjonge niet misselijk!
Met welke woorden de verzachtende omstandigheden ook omlijst worden, laten we er niet omheen draaien .... het wordt ook dan geen goed plan!