Thursday, September 30, 2010

Kunst in Huizen (1)


De foto is van Frans Kolk.

Wat mag kunst kosten. Die vraag was onderwerp van de woordenwisseling in het Kunstcaf;e van woensdag jl. (Het Kunstcafé is iedere laatste woensdag van de maand in Theater De Boerderij). Deelnemers aan de discussie onderkenden allemaal dat kunst in een samenleving van belang is. Het verrast, opent ogen, brengt nieuwe inzichten, verbindt, troost. Kunst is van alle tijden. Het hoort bij de mens. Een mens heeft minstens twee werkelijkheden, de wereld die hij ziet en de wereld waarnaar hij verlangt.

Tot zover zijn we het allemaal eens. Maar over de vraag wat het mag kosten verschillen de meningen. Veel bezoekers van het kunstcafé zien de aangekondigde bezuinigingen op de kunsten als een bedreiging. Met minder subsidie kan het niet meer. Het is de vraag of dat waar is. Is het niet vooral een verdeel vraagstuk. Waar geven we het geld aan uit?

Onlangs heeft het Huizer college de € 40000 subsidie voor het theater van de Graaf Wichman gestopt. Er was te weinig te doen in het theater om de subsidie te rechtvaardigen. Nu kunnen we allemaal ach en wee roepen, maar een bezoek aan De Graaf was niet echt een feest. Dat is heel erg vervelend voor Prinses Irene en Ontwaakt, die erg hun best doen. Maar de aankleding is zo vreselijk slecht dat daar niet tegenop te spelen is.

Wat een verschil met Theater De Boerderij. Ook dat krijgt subsidie van de gemeente, maar ze doen er ook wat mee. Een bezoek aan het Theater is een feest, zelfs als het gebodene iets minder is. En verder kunnen dorpsverenigingen er tegen een schappelijk tarief bijeenkomsten organiseren. Zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten van het Kunstcafe op de laatste woensdagen van de maand.

Het nieuwe kabinet - breek me de bek niet open - gaat 1,2 miljard bezuinigen op bijdrage voor gemeentelijke taken. Wethouder Liesbeth Tijhaar vertelde tijdens de woordenwisseling dat het college rekening houdt met een tekort van 2 miljoen Euro voor 2012. Dan zal er dus ook in Huizen bezuinigd moeten worden. Met verstand graag!

3 comments:

susan karsten said...

‘Kunst zou je het denken van het hart kunnen noemen’ ( Friedrich Nietzsche ) schreef het kunstcafé in een brief aan de raadsleden om o.m. het komend seizoen onder de aandacht te brengen.
Dus mag ik aan de oproep om het verstand te gebruiken ook graag het hart toevoegen. Met de modieuze botte bijl van bezuiniging in handen staan nu ineens mensen te roepen dat het voor iedereen wel wat minder kan en denkt men elkaars budgetten te kunnen innen…
Is het een idee om je te realiseren dat er misschien al jaren door mensen heel zuinig en gericht wordt gewerkt, bijvoorbeeld met oog op duurzaamheid of vanuit kunstzinnige toewijding? Zonder declaraties van uren of etentjes. En dat we aan die groep kunstenaars en kunstminnaars juist wel wat meer kunnen besteden. Dus zaaien ipv schaven.
De Kunstcafe avond had mogelijk tot een gezamenlijk standpunt over wat kunst kan betekenen en mag kosten kunnen leiden maar mondde uit in o.a. een vraag aan de discussieleider ‘wat kost een avond kunstcafé wel niet en waarom ga je niet met de pet rond’. Terwijl bijvoorbeeld als inhoudelijke bijdrage aan de woordenwisseling een uitspraak van Nussbaum werd ingebracht ( zie hieronder ).
Nog een lange weg te gaan en heel veel avonden kunstcafé met kunstenaars en kunstminnaars met een denkend hart en een waardigheid om voorlopig nog nederig met de pet rond te gaan.
Susan Karsten
(Niet alleen in Nederland dreigen kunst en cultuur het ondergeschoven kindje te worden. Volgens Martha Nussbaum, hoogleraar recht en ethiek aan de Universiteit van Chicago, is het een wereldwijd probleem en urgent genoeg om er een boek over te schrijven. In een interview met Hollands Diep legt ze uit waarom Not for profit haar meest sombere werk tot nu toe is: ‘Culturele zaken zijn niet nuttig, denken ze [politici die aandringen op bezuinigingen, FE]. Franje, daar kunnen we wel in snijden. Wat ze niet zien, is dat ze daarmee de democratie in gevaar brengen en de kans verminderen dat wij als wereldburgers ooit nog op een fatsoenlijke manier met elkaar zullen omgaan.’ Kunst en cultuur zijn volgens Nussbaum onmisbaar om ons kritisch vermogen te scherpen en om ons een universeel besef van burgerschap bij te brengen ‘We leren […] hoe het leven op andere plaatsen is, en dat lijkt me essentieel omdat alle belangrijke problemen waar we vandaag de dag voor staan, internationale samenwerking vereisen.’

De grootste kracht van kunsten en geesteswetenschappen is volgens Nussbaum echter dat ze ‘in staat zijn om diep in onszelf door te dringen, daar waar de emoties die voor problemen zorgen, geboren worden. […] We hebben allemaal het verlangen om onszelf groter te maken ten koste van anderen […] We hebben ook allemaal angsten, die we proberen te beheersen door anderen als de bron daarvan te zien.’ Klinkt dit al als bekend voor ons politieke klimaat, volgens Nussbaum zijn bepaalde politici daarnaast ook terecht bang voor kunst en cultuur: het zou te veel de aandacht afleiden van hun economische doelstellingen. ‘Maar daarom hoeven wij nog niet passief toe te kijken hoe zij alles afbreken.’ )

hoogmoed said...

Politici en kiezers allemaal Nussbaum lezen, voordat het te laat is! En zeker de jongens en meisjes van VVD, PVV en CDA!

Kunst maken en beleven moet worden gestimuleerd. Dat begint op scholen. Dat gaat voort in ontmoetingen, zoals de avonden in het Kunstcafé en het weekend van de Atelierroute, en het eindigt nooit en nergens.

Nogmaals allemaal Nussbaum lezen en dan de discussie in het Kunstcafe over doen!!!

Pieter Hogenbirk said...

je zou simpel kunnen zeggen dat KUNST 1 van de verschillen is tussen mens en aap, schaffen we de kunst af dat evolueren we terug in de tijd en zitten we straks met z'n allen in ARTIS maar dan aan de andere kant van de tralies.