Thursday, November 25, 2010

Kunstcafé werd Politiek Café

Centraal tijdens de woordenwisseling in het Kunstcafé van gisteren in De Boerderij stond niet de kunst maar het geld! Ondanks pogingen van een enkeling om de discussie om te buigen, bleven een aantal hardnekkigen hameren op de zinlose vraag wat de gemeente wil met de Kunstweek en waarvoor de € 10000 is bedoeld die de gemeente op de plank heeft liggen voor de organisatie van een Kunstweek. In het midden bleef wat de kunstenaars en de kunstorganisaties zelf willen! En dat ondanks de oproep van raadslid Gerrit Pas om je niet afhankelijk te maken van de overheid.

De teleurstellende conclusie na het wisselen van al die woorden moet luiden dat de Huizer kunstenaars niets zien in een Kunstweek, die zij zelf op poten moeten zetten. Er komt dus geen Kunstweek in 2011 en ook niet in 2012. Dat neemt niet weg dat er volgend voorjaar wel weer het een en ander te beleven zal zijn: de Kunstpicknick, en het Brugfeest. Daar doen we het dan maar mee. KANS GEMIST!

1 comment:

Nienke said...

wat ongelofelijk jammer dat ik er niet kon zijn en wat ongelofelijk jammer dat er geen kunstweek komt.
als we geen krachten bundelen, los van welk financieel middel dan ook, verandert er niets.
eerst het plan en dan de middelen.
en 10.000 is ene lachertje, dat klopt. maar daar is wat aan te doen. eerst het plan en de wil om dat te doen en dan komt echt de rest vanzelf als je maar niet bezuiniogd op mensen die dat voor elkaar moeten boksen.

ik had toch steeds het idee dat we niet de enige zijn die huizen willen laten bruisen?