Tuesday, November 09, 2010

Samen maken we Huizen

"84 Matches", riep Maartje van Wegen gisteren verheugd aan het einde van het drukke Maatschappelijk Diner. "Dat zijn er veertien meer dan vorig jaar." En in onze samenleving waarin het getal telt, duidt dit op succes. En dat was het. Dus nog maar een paar getallen: 32 Huizer ondernemers en 32 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties schoven gisteren bij elkaar aan tafel in restaurant De Parel van De Bolder. Alleen dat is al een feest. De bedoeling was om uit te zoeken wat zij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Als er een overeenkomst is, noemen we dat een MATCH.

De bijeenkomst was voor de vierde keer georganiseerd door de VrijwilligersCentrale, dit jaar onder de naam: Samen voor Huizen. Er waren acht tafels feestelijk gedekt en ieder tafel had een bekende Huizer als tafelheer. De notaris was er om de overeenkomsten te bekrachtigen en de accountant om uit te reiken wat er "gewonnen" werd met dit initiatief.

Het was mijn eerste bezoek! En omdat ik meer van de kwaliteit dan van de kwantiteit ben hier wat opmerkelijke Matches:

De meest ontroerende vond ik de match van Bouwer Verwelius met de belangenvereniging van ALS patienten. Mevrouw ALS zat zelf aan tafel! Verwelius wordt sponsor van de ALS vereniging, die meer naamsbekendheid wil. In ieder geval zorgt Verwelius voor de T-shirts en ander promotiemateriaal bij een fietstocht;
De Mulock Houwlerschool krijgt stageplekken bij Teeuwissen Rioolreiniging, bij Hagedoorn Bouw, bij IJzerhandel Vos. De vertegenwoordiger van de school praatte de blaren op zijn tong om de bedrijven te overtuigen dat schoffies ook kunnen werken. Ik zag de grote mannen langzaam smelten.
Het Theehuis van de Trappenberg, waar leerlingen zelf thee gaan schenken, krijgt "spullen" van Westland Kaas;
De kunstenaars van het Asielzoekerscentrum krijgen ook spullen om met vreemdelingen hun huis te zoeken;
De Gooi en Eemlander en Abaecon Automatisering organiseren een cursus websites bouwen en onderhouden voor verenigingen in Huizen.

Er is veel meer gematched! De fotograaf die alle matches vereeuwigde, had het er druk mee. Ik zag verrasende koppels achter de schilderijlijst.

Tegen half tien fietste ik naar huis met een rare knoop in mijn maag. Ik ben niet gauw ontroerd. Dat was ik nu wel. Samen maken we Huizen. Hulde aan iedereen die hier zijn schouders onder heeft gezet.

6 comments:

hoogmoed said...

De wethouders waren gastvrouwen aan tafels. Janny Bakker heeft ook een weblog geschreven over het matchdiner.

via google: weblog janny bakker.

Anonymous said...

Kan er geen match komen met de peuterspeelzalen die door de gemeente worden wegbezuinigd? Ik zorg voor een taart.

Gerrit Pas
fractievoorzitter GroenLinks

hoogmoed said...

ik zou er wel mijn best voor willen doen!!! ik heb het verhaal gelezen in de Huizer Courant. ik begrijp niet dat het college een voorstel doet, terwijl het college niet weet wat de effecten zijn. dat is toch geen wijs bestuur? of mis ik iets?

Anonymous said...

Je mist niets: het is een bewuste keuze om de peuterspeelzalen af te bouwen, want het is geen wettelijke taak. Alleen het aanbieden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan kinderen met een potentiële achterstand in (taal) ontwikkeling is wel een wettelijke taak. 'Van ouders die (één van) beide niet werken en waarvan kinderen geen potentiële achterstand in hun ontwikkeling hebben, mag verwacht worden dat zij zelf het ontmoeten en spelen van hun kinderen organiseren', aldus het college.
Vergeten wordt dat bij sommige kinderen bepaalde problemen juist op de speelzaal worden gesignaleerd. Het effect zal zijn dat een grote groep kinderen minder voorbereid aan de basisschool begint. Ik ben benieuwd op de basisscholen hier blij mee zullen zijn.
Het is een vorm van dom bezuinigen. Tegelijk wil deze gemeente een nieuwe sporthal bouwen; een kniesoor dien dan op de kleintjes let.

Gerrit Pas

hoogmoed said...

Is het waar dat de wethouder nu pas de effecten gaat onderzoeken? Waarom dan nu al ingeboekt. Is er nog een weg terug?
Is het ook waar dat juist de combinatie van peuters met taalachterstand en peuters zonder voor de eerste groep een positief leereffect heeft?

Anonymous said...

Beide zijn waar.
Het besluit is dat de subsidiering van het reguliere peuterspeelzalenwerk in Huizen wordt afgebouwd en met ingang van 2014 beëindigd; het college zal met nadere voorstellen komen voor de uitvoering van de vroegschoolse educatie in Huizen. Daarbij denkt men aan uitvoering van VVE door de kinderopvang. En als dat laatste niet lukt, komt de wethouder terug bij de raad, maar het bezuinigingsbedrag staat wel ingeboekt.
'Sociaal bezuinigen' noemt men dit - en dat is geen grap!

Gerrit Pas