Tuesday, May 15, 2012

Melkmeisje (3)

De Huizer Courant kopt dat de Haagse kunstenaar (v) Berry Holslag aan de slag mag met het beeld van het Huizer Melkmeisje voor het Oude Raadhuisplein. Op verzoek van burgemeester en wethouders is het ontwerp aangepast. Waar dat toe moet leiden weten we niet want een foto werd niet gegeven.

Op de website van Stroom, het kunst- en architectuurcentrum in Den Haag vinden we wat meer gegevens over het werk van Berry Holslag:

De vormentaal van de keramische figuren van Berry Holslag (1947) sluit naadloos aan bij de toonaangevende beeldtaal van de jaren tachtig van de 20e eeuw waarin het mensbeeld weer volop in de belangstelling staat. Het sokkelbeeld 'The Observer' is een exponent van de realistische beeldhouwkunst die in de laatste decennia voor de millenniumwisseling het straatbeeld en het beeldenaanbod in galeries en musea ging beheersen. Daarin pakt de beleving van de werkelijkheid meestal net iets anders uit dan de beschouwer in eerste instantie verwacht.

Holslags monumentale en kleurrijke keramische figuren zijn direct herkenbaar en toegankelijk door de heldere beeldtaal die zij gebruikt.‘What you see is what you get': het is wat het is? Of toch niet? Bij nadere beschouwing blijkt het deze beeldend kunstenaar niet alleen te doen om de verbeelding van gewone, herkenbare mensfiguren. Het gaat haar ook om de wijze waarop mensen in hun dagelijkse omgeving functioneren, om kijkgewoontes en tradities in de (beeldhouw)kunst ter discussie te stellen.

Holslag geeft haar figuren een extra dimensie door ze meer dan levensgroot te maken, bijzondere attributen mee te geven of door ze op een hoge sokkel te plaatsen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Wachters aan de Loosduinseweg in de hofstad en de monumentale beelden City Walk aan het Zuidplein in Rotterdam. Ondanks de herkenbaarheid, lukt het de toeschouwer door het formaat en de afstand niet om zich ermee te identificeren. Deze subtiele vervreemding maakt dat er vragen rijzen bij de beschouwer.

Zo ook bij ‘The Observer'. Met deze onkreukbare figuur in een tijdloos, grijs kostuum presenteert Holslag voorbijgangers in het drukke Haagse centrum een beeld dat op zijn beurt waarneemt.

Dit maakt het allemaal nog spannender. Krijgen we een meer dan levensgroot Melkmeisje op het plein? Een zusje van deze stevige knapen?

No comments: