Sunday, September 09, 2012

Het Kinderpardon

Er zijn een heleboel redenen om goed links te stemmen. Het Kinderpardon is niet de minste. Donderdag stond dit bericht op de Nossite:

GroenLinks-Kamerlid Dibi heeft minister Leers een petitie aangeboden voor een kinderpardon. De 130.000 ondertekenaars willen dat Leers een verblijfsvergunning geeft aan asielkinderen die in Nederland zijn "geworteld." Dibi verwees naar de initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie. Daarin staat dat kinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, hier mogen blijven. De wet wordt ook gesteund door SP, D66 en Partij voor de Dieren. Dat is geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Gemeenteraden

In de petitie staat onder meer dat deze kinderen anders in landen terechtkomen waar ze de taal niet spreken en waar ze niemand kennen. Ook 175 gemeenteraden hebben steun betuigd.
CDA-minister Leers is niet van plan gehoor te geven aan de petitie. Volgens hem zou dat oneerlijk zijn tegenover kinderen die al eerder zijn teruggestuurd. Hij ziet de oplossing in kortere procedures, waardoor het veel minder vaak zal voorkomen dat asielkinderen zo lang in Nederland blijven.

CDA minister Leers kijkt liever naar het verleden dan naar het hier en nu. Het gaat om kinderen die nu en op dit moment langer dan acht jaar in Nederland wonen, hier naar school gaan, onze taal spreken en hier vriendjes en vriendinnetjes hebben. Voor een keer ben ik het eens met voorman Slob van der ChristenUnie, die vindt dat het CDA zijn sociaal-christelijk gezicht verliest. Volgens mij geldt dat vooral voor de CDA politici in Den Haag, die na 12 september maar wat graag als bijwagen van de VVD mee willen regeren. Dat God het verhoede.

No comments: