Sunday, October 07, 2012

De Strijd om de Sloot

De hele zomer geen zwaan gezien in de sloot achter ons huis. In het voorjaar huisde er nog een gezin van moeder, vader en vijf jongen. Maar die waren vertrokken toen de waterplanten in de zomer de kop boven het water staken en zwemmen geen plezier meer was. Afgelopen week was er een volwassen zwaan teruggekomen. Het water in de sloot staat wat hoger als gevolg van de vele regen. Twee dagen later had zich een jonge zwaan bij de andere gevoegd. De jonge volgde in alles de oudere, die zich daar overigens niets van aantrok. Jongen horen in oktober op eigen benen te gaan.
Vanmorgen was het een leven van jewelste in de sloot. Een blik naar buiten leerde dat er nu drie volwassen zwanen rondzwemmen met de vleugels in KLM-stand. Ik denk, maar het is niet meer dan dat, dat er twee vrouwtjes zwemmen en een man. Een van die vrouwtjes moet dus weg, zodat een man en een vrouw een gezinnetje kunnen stichten. Dat gaat niet zachtzinnig.  Overigens heeft de jonge zwaan zich uit de voeten gemaakt. Die is aan dit spel nog niet toe.
 
 

1 comment:

hoogmoed said...

Het zijn twee mannen en een vrouwtje. Het kan zijn, dat het vrouwtje haar man en de vader van het kind heeft verloren en dat nu twee jonge mannen zwanen vechten om haar gunsten. Zij houdt zich afzijdig. Vanmorgen (10-10) was het kind weer bij haar.