Wednesday, May 22, 2013

Onder moeders vleugels

Het echtpaar zwaan in onze sloot heeft dit jaar vijf jongen op de wereld gezet. Eind april konden we zien hoe het aantal eieren in het nest groeide.  Nog geen drie weken later zwommen de vijf kleine wolballetjes met Pa en Ma rond. Ze zijn nog zo klein en kwetsbaar dat ma ze 's nachts en bij gevaar onder haar vleugels stopt en zich terugtrekt op het nest. In de sloot zit veel gespuis. Vooral snoeken zijn veelvratig..Er vliegen ook veel aalscholvers, eksters en reigers, maar ik denk niet dat die op jacht zijn naar kleine zwanen. Vanmorgen zat er zelfs een paar Canadese ganzen in de sloot.

Iedere morgen als we wakker worden en naar buiten kijken, tellen we de kleintjes. Vanmorgen waren ze nog met vier. De schrik was groot. Maar beter kijken leerde dat er één meezwom op moeders rug.

Zwanen zijn monogaam en voeden samen de kinderen op. Maar dit stel heeft een slordige taakverdeling. Pa zwemt soms mee en doet dan net of al het grut hem dient ter meerdere eer en glorie. Maar we zien hem ook veel in zijn eentje ver weg van huis. Geen flauw idee wat hij er doet.  Zij lijkt hem niet te missen. Tot de ganzen verjaagd moeten worden. Dan komt hij vervaarlijk aanzwemmen in KLM-stand. De ganzen zijn weggevlogen.

Zwaan met kleintjes

zwaan met kind op rug

No comments: