Thursday, July 19, 2007

Samen leven samen werken?

Het kabinet Balkenende IV propageert een betrokken samenleving. Burgers moeten meedoen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar tonen. De drie christenvrienden hebben het zo bedacht. En het klinkt sympathiek. Maar hoe nu verder? De Burgerraad voor het Regeringsbeleid, een zelfbenoemd orgaan, dat de regering gevraagd, maar vooral ongevraagd van advies dient, toont aan dat de kreet niet meer is dan window dressing, een wassen neus.

Een lid van de Burgerraad, een betrokken burger dus, stuurde een e-mail naar alle 430 gemeenten met een hulpvraag. Hij wil een senioreneethuis oprichten en wil hulp. Slecht dertien procent van de gemeenten reageert min of meer inhoudelijk. De rest reageert helemaal niet of alleen met een ontvangstbevestiging.

Op de website van de Burgerraad http://www.burger-raad.nl/brr/onderzoek staat een selectie van de e-mails die gemeenten terugstuurden. Ik herken het geworstel, het afschuifsysteem, de goede bedoelingen en het gebrek aan kennis. In de meeste gemeenten is de "dienstverlening op het gemeentehuis" niet goed geregeld, omdat het ondanks de mooie beloften geen prioriteit heeft. Ambtenaren die zo'n e-mail van een burger ontvangen, weten vaak al niet aan wie ze de e-mail moeten sturen. En als ze dan een collega hebben gevonden, hopen ze dat het goed komt. Een volgsysteem bestaat meestal niet.

Het gaat op het gemeentehuis niet om de dienstverlening, ondanks alle schone beloften, het gaat om het politieke proces, het spel tussen college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het gaat om het papier en het gepraat. Ambtenaren die zich daarmee bezighouden, de zogenaamde beleidsambtenaren, hebben meer aanzien dan de gewone ambtenaren, hoewel zij zelden een burger zien of horen.

In de gemeente Huizen is het niet veel anders. De burgemeester doet ernstig zijn best om ons anders te doen geloven. Hij schrijft in het Burgerjaarverslag zijn eigen schone beloften. Maar ook in Huizen weet de mens in de straat niet wat ze op het gemeentehuis doen. Het gaat goed zolang je een paspoort of rijbewijs nodig hebt, en als je ozb belasting moet betalen. Maar o wee als je iets ingewikkelders wilt. Dan is Leiden in last. Want de ambtenaar is opgeleid om de regels te volgen. Als die zelfstandig moet handelen raakt die de kluts kwijt.

Ooit gehoord van een excellente opleiding voor ambtenaren?

4 comments:

nienke said...

toch steeds weer die vraag: wie is er nou voor wie? het is zo simpel, het antwoord ook, maar dan?

Nel said...

na, maar dan, begint het probleem! want heus, het bestaan van een ambtenaar is reuze gecompliceerd, en daardoor trouwens ook erg boeiend. en kennelijk heeft niemand er behoefte aan om het bestaan van die ambtenaar te vereenvoudigen. ik heb in mijn bestaan als ambtenaar in hilversum ooit de stoute moed gehad om voor te stellen om het aantal beleidsambtenaren te reducereen en dat ten goede te laten komen aan de ambtenaren die directe diensten verlenen aan de burger. ik was bijna naar die beruchte gang verbannen.

passant said...

Vriendin met drie kleine kinderen en uitkering kreeg onlangs bezoek van een sociaal rechercheur van de gemeente. Hij was op zoek naar de tweede tandenborstel. Vriendin is jong en aantrekkelijk en kennelijk begreep de man niet, dat ze het zonder man kan. Tandenborstel vond hij niet, maar desondanks liet hij wel een intimiderende boodschap achter: "binnenkort gaan we u korten!"

PAS OP voor mislukte politie-agenten

nienke said...

van zulke zaken moet je aangifte doen, dat is intimidatie en discrimintie en zijn bedreigingen die je niet hoeft te pikken ook niet als de staat je onderhoud.