Friday, February 19, 2010

Lijsttrekkersdebat Huizen

Ik heb de verkiezingsprogramma's gelezen, de stemwijzer ingevuld en ik weet wat ik 3 maart ga stemmen. Toch ging ik vol verwachting naar het lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis om te horen of de heren en dames politici wat concreter zouden worden over hun bedoelingen met dit dorp.

Voor de pauze was het een saaie avond. Er waren drie grote thema's voorbereid door groeperingen uit de samenleving. Dat lijkt spannend, maar niet als die groeperingen oude bekenden zijn van de dames en heren aan tafel. Dan krijgt zo'n debat een hoog ons-kent-ons gehalte en kijk ons nu eens leuk zijn. Gelukkig deden de jongeren van Rumoer, die na de pauze kwamen, hun naam eer aan en lieten zij de Huizer politici niet wegkomen met flauwe en vage antwoorden over fietspaden, rookverboden e.d.

Vanmorgen vroeg ik me af wat wegblijvers hebben gemist? De confrontatie tussen VVD leider Bikkers en de rest van de raad over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen. Stoppen we "ze" in een huis vol met moderne apparatuur (VVD) of zorgen we dat "ze" kunnen deelnemen aan de samenleving als ze dat willen. Bikkers deed wel meer forse uitspraken. Het gat in de Keucheniusstraat wordt niet gevuld, zegt hij, omdat de projectontwikkelaars niet willen en de gemeente geen machtsmiddelen kan inzetten. Maar eigenlijk wil hier niet meer over Bikkers schrijven, omdat hij al heel veel ruimte kreeg van debatleider Victor de Koninck.

Eigenlijk heb ik niks concreets gehoord waarvan ik blij word. Janny Bakker vindt dat er al zo veel is bereikt in Huizen en noemde Het Nautisch Havenkwartier en het toeristisch beleid. Het een is er gekomen ondanks de politiek en het ander is louter papier. Eigenlijk vond ik de nieuwe leider van de PvdA Maarten Hoelscher het meest verfrissend. Hij weet waar hij over praat en gunde het CDA hun fietsenplan.

Gaat er nu veel veranderen in Huizen? Ambitie is er genoeg. Nu elkaar nog vinden op oplossingen. Het zal nodig zijn in deze tijden van krimp. Duurzaamheid is niet aan de orde geweest in het debat, terwijl daar veel te winnen valt.

No comments: