Thursday, October 21, 2010

Meerwaarde Stichting Marketing Huizen

De burgemeester van Huizen, de heer Fons Hertogh, heeft in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van de SMH voor de promotie en marketing van Huizen. Aanleiding voor het onderzoek waren de berichten na de Kunstweek in juni dat er veel mis was gegaan.

Volgens de berichten in de kranten is het rapport vernietigend over het functioneren van de SMH. Ik heb geprobeerd het rapport te pakken te krijgen, maar op de site van de gemeente is noch het rapport, noch het persbericht te vinden. Op de site van de Stichting Marketing Huizen staat wel een reactie van het bestuur van de stichting. Het is duidelijk dat zij niet blij zijn met de uitkomsten van het onderzoek.

Ik heb nog geen mening. Ik ga het rapport eerst zorgvuldig lezen. Want zo'n onderzoek doe je niet voor niets. Promotie van Huizen willen we allemaal. Maar nu nog op een goede manier. Misschien geeft het rapport daar aanzetten voor??

No comments: