Thursday, October 21, 2010

Meerwaarde Stichting Marketing Huizen (deel 2)


Ik heb het rapport inclusief bijlagen inmiddels te pakken gekregen en gelezen. Dank voor alle aanbiedingen. Wat een treurnis, wat een goede bedoelingen en wat een gemiste kansen. Zoals ik al aankondigde ben ik vooral op zoek gegaan naar aanknopingspunten voor betere samenwerking tussen de verschillende stichtingen die het werk doen. Want de SMH is uitgespeeld, als het al ooit heeft meegespeeld. Dat wordt klip en klaar duidelijk in het rapport. Organisatoren van de grote evenementen in Huizen, de Huizerdag, de Huizer Botterdagen en de Atelierroute zitten niet te wachten op de SMH. De SMH is hen overkomen en daar zit meteen de angel in het vlees. Overigens wordt in het rapport de Atelierroute niet eens genoemd. Een misser!

Wethouder Janny Bakker en het bestuur van de SMH constateren teleurgesteld dat de SMH geen kans heeft gekregen. Dat is bezijden de waarheid en tekent meteen het probleem. De SMH en de wethouder hebben er niets aan gedaan om het vertrouwen te winnen. Zij dachten dat de grote evenementen organisaties op hen zaten te wachten. Dat zaten ze duidelijk niet.

Desondanks werden de eerste bijeenkomsten van de SMH goed bezocht. We wilden wel eens weten wat er ging gebeuren. Wat het voor ons ging betekenen. Er kwamen de verhalen over de drie grote evenementen, over geldstromen, maar geen duidelijkheid over de wijze van aanpak. Veel verwijzingen en veel goede voornemens. Geen duidelijkheid, terwijl de Kunstweek van juni voor de deur stond. Tijdens een woordenwisseling in het Kunstcafé was een van de vragen wat de SMH ging doen. De SMH wees naar de mensen van de Stichting Kunst en Cultuur die het werk zouden doen. Op de vraag wat de SMH dan wel doet kregen we opnieuw een verwijzing naar nota's en goede voornemens. Dat er nog een Kunstweek is gekomen is een godswonder en zeker niet te danken aan de SMH en trouwens ook niet aan de SKC (Stichting Kunst en Cultuur).

De belangrijkste conclusie in het rapport is dat er geen vertrouwen is tussen SMH en organiserende stichtingen. Dat is zacht en vriendelijk gezegd. De SMH heeft er niets aan gedaan om dat vertrouwen te winnen en dat is voor een overkoepelende stichting die gebruik moet maken en versterken van al het goede dat er al is toch minstens vreemd.

Huizen zal het in de toekomst dus zonder SMH moeten doen. Dat is wel zo helder. Janny Bakker vraagt zich in haar reactie af wie het dan wel moet doen. Dat lijkt me niet echt moeilijk. De gemeente ambtenaar die was toegevoegd aan de SMH heeft het kennelijk goed gedaan. Mooie gelegenheid voor de gemeente om haar regierol op te pakken. Korte en vooral duidelijke lijnen, weet u wel. En een stuk goedkoper. En de Kunstpicknick terug!

5 comments:

hoogmoed said...

Ik kreeg net het bericht dat de SMH zichzelf heeft opgeheven vanwege de negatieve publiciteit.

kan dat trouwens? wat vindt de Raad van Toezicht hiervan?

Susan Karsten said...

dank Nel, weer een zinnige bijdrage op je weblog. Ik moet zeggen dat ik de toon van het rapport aangenaam vond, eindelijk eens iemand die met belangstelling en inzet heeft GELUISTERD. De door Hertog geschetste sfeer in Huizen klopt ook en is zeker niet alleen de SMH te verwijten. Misschien iets voor een therapeut ? De Stichting Therapie Huizen ?
Maar zonder dollen, er zal hard moeten worden gewerkt aan onderling vertrouwen en samenwerking, aan gesprekken en open discussies zoals we ze maandelijks in het kunst café proberen te organiseren. Zodat we het niveau van machtspelletjes van onzekere haantjes ontstijgen en met plezier en passie mooie evenementen kunnen organiseren met respect voor elkaars voorkeur.

Susan Karsten

johan.reijnen said...

Deel fiks stuk van wat je schrijft Nel, maar dat de SKC niets heeft gedaan is natuurlijk onzin. We hebben met 2 leden van de SAH ons best gedaan een week van de grond te krijgen. Met name Odette de Ruijter en vooral Frans Bianchi hebben zich een slag in de rondte gewerkt voor een mooi resultaat.

Johan Reijnen, SKC

hoogmoed said...

Frans B. heeft zich inderdaad een slag in de rondte gewerkt, maar ik en met mij vele anderen hebben nooit begrepen dat hij dat als lid van de SKC deed.

johan.reijnen said...

Het hele leven is een kwestie van perceptie en observatie. Maar gelukkig ere wie ere toekomt.