Sunday, August 07, 2011

Vreemdheid bestrijden

Het COC is een actie gestart om het kabinet te bewegen voorlichting op scholen over homoseksualiteit verplicht te stellen. Dat is hard nodig, omdat homojongeren het zwaar hebben op school. Schelden en pesten is schering en inslag, zelfmoordcijfers liggen veel hoger dan bij heterojongeren. Tweederde van de scholieren hoort nooit iets in de les over homoseksualiteit, de anderen weten het uit de biologieles. Het COC wil dat de voorlichting wordt gegeven aan het einde van de lagere school. Dan staan jongeren nog open voor alles wat anders is. De Tweede Kamer wil het ook, maar het kabinet en met name CDA minister Marja van Bijsterveldt vindt het niet nodig. Die vindt trouwens ook nog steeds dat weigerambtenaren aangesteld kunnen worden. Wel meevaren in de canal parade, maar verder je ogen dichtdoen. Als ik had meegevaren, had ik haar een duwtje gegeven.

En denk niet dat de petitie niet hoeft, omdat u zelf zo veilig tolerant bent. Gewoon tekenen op de website van het COC.

2 comments:

hoogmoed said...

Ik lees net in een oude Vrij Nederland een interview met Ernst Hirsch Ballin, die vertelt hoe zijn collega van Binnenlandse zaken Ien Dales met de beste bedoelingen de begrippen allochtoon en autochtoon introduceerde, zodat de achterstand beter bestreden zou kunnen worden. Als hij had geweten welke funeste gevolgen deze introductie op de acceptatie zou hebben gehad, was hij tegen geweest.
Misschien moeten we dus niet alleen over homoseksualiteiut voorlichten op de lagere school, maar over seksualiteit in het algemeen. jij de jouwe en ik de mijne.

hoogmoed said...

Het wuil niet erg lukken met die petitie, helaas. Op 11 augustus waren er nog maar 9.000 ondertekenaars. Heeft dat te maken met mijn eerste commentaar?