Wednesday, August 22, 2012

Christenen en homoseksualiteit

De schijnheiligheid houdt maar niet op. Eerst het CDA dat de kamermotie tegen weigerambtenaren niet wil uitvoeren. Hetzelfde CDA dat voorlichting op scholen over seksuele diversiteit niet nodig vindt en nu weer de Christen Unie. In Altijd Wat probeerde Arie Slob gisteren uit te leggen dat zijn christenen heus niets tegen homo's hebben, die mogen lustig lid van de partij worden. Natuurlijk mogen wij ook op ze stemmen. Maar, en nu komt het, homoseksualiteit kan wel een reden zijn om een sollicitant een publieke functie binnen de partij te weigeren.

Na het zien van het interview vraag ik me knarsetandend af waarom wij homoseksuelen deze draaikonterij niet keihard aan de kaak stellen. Liefst tot de Raad van Europa toe. En vooral nooit op zo'n christelijke partij stemmen en al die christenpolitici de rug toe keren. Dan liever de SGP: die zijn tenminste duidelijk.

2 comments:

Coen Veerman said...

Lustig lid en Christen Unie dat gaat niet samen lijkt me ;)

flater said...

Artikel 1 van de Grondwet:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."