Saturday, August 09, 2014

Eigen geweten en persoonlijke moed?

In 400 v Chr. schreef de grote Griekse dichter Sophokles zijn drama Antigone. Ik moet er steeds aan denken nu er in de wereld zoveel heftigs gebeurt. Hoe moeten we erop reageren? Wat doen we ermee? Antigonee is de dochter van Oidipoes en zijn moeder Iokaste. Toen Oidipoes afstand deed van de troon gaf hij zijn koninkrijk aan zijn twee zonen Eteocles en Polynices die zich bereid verklaarden om het land om en om een jaar te regeren. Maar zij keken niet meer om naar hun vader, die hen vervloekte wegens hun nalatigheid.
Na het eerste jaar weigerde Eteocles de troon met zijn broer te ruilen. Polynices besloot dan Thebe aan te vallen met zijn aanhangers. Beide broers kwamen om in de strijd: de vloek van Oedipus was aldus vervuld. Koning Creon, die de troon besteeg, verbood dat Polynices begraven zou worden. Antigone, de zus van Polynices negeerede het verbod en werd gevangen genomen. Creon gaf opdracht haar levend te begraven, ondanks het feit dat ze net verloofd was met zijn eigen zoon, Haemon. Antigones zus Ismene verklaarde dat zij ook had geholpen bij de begrafenis en wilde hetzelfde lot ondergaan. Via Tiresias, een blinde profeet, lieten de goden hun afkeuring blijken over Creons besluit. Hij herriep zijn besluit en besloot Polynices zelf te begraven. Hij was te laat. Antigone had zichzelf al opgehangen. Toen Creon aankwam bij de tombe waar Antigone begraven zou worden werd hij door Haemon, zijn eigen zoon aangevallen, waarna Haemon inzag dat hij zijn eigen vader wilde vermoorden. Vervolgens pleegde hij zelfmoord. Toen Creons vrouw Eurydice hoorde van de dood van haar zoon sloeg ook zij de hand aan zichzelf. Zo moest Creon toezien hoe zijn familie de dood vond door zijn trots en omdat hij te laat tot inkeer was gekomen.

Voor mij gaat het stuk over het eigen geweten van de mens tegenover de veiligheid van de macht en de regels. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die niet meehuilen met de gevestigde orde, de media. Mensen die zelf willen nadenken en hun geweten onderzoeken. Mensen zoals de bevolking in het rampgebied in de Oekra├»ne die een monumentje oprichten voor de slachtoffers van de ramp met de MH 17, mensen als Obama die de Jezidi niet wil laten opjagen en vermoorden in de bergen van Irak. Waarom geven we de Koerden geen eigen staat? Ik kan hier een lange lijst schrijven van mensen die persoonlijke moed tonen, maar kijk zelf maar rond en vraag je af wat jezelf kunt doen.
 

No comments: