Saturday, December 20, 2014

Vertrouwen

Vertrouwen: Afgelopen week is het woord veelvuldig gebruikt in diverse betekenissen. "Vertrouwen in de politiek is heilig", orakelde de minister-president. Hij bedoelde daarmee helaas niet het vertrouwen van het volk in de politiek. Hij doelde op het vertrouwen van politici in elkaar en vooral van coalitiegenoten. De regering heeft afspraken gemaakt met de partners in het zorgveld en die moeten worden nagekomen. Daartoe draaide de coalitie het hele democratisch wetgevingsproces de nek om. Kennelijk leefde het vertrouwen bij de regering dat het wel goed zou komen. Op het binnenhof regeert immers fractiediscipline. Maar het kwam niet goed, omdat drie doorgewinterde senatoren zich niet lieten ringeloren.

Vertrouwen: Wat gebeurt er als je elkaar niet kunt vertrouwen. De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende elementen: Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep. Geloven dat een ander eerlijk is; Geloven dat iets goed zal gaan omdat de ander het belooft. Verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt. Kortom: Vertrouwen is een van de pijlers waarop een beschaafde samenleving rust. Het vertrouwen dat de ander zich aan de regels houdt. Vertrouwen dat anderen de waarheid spreken. Vertrouwen dat de ander die iets belooft zal doen wat hij zegt. Iedere keer als ik mij op de weg begeef, verbaast me mijn vertrouwen in de andere weggebruikers. Een beetje achterdocht ken ik wel. Daarom vermijd ik meestal de middenbaan.

Om deel te kunnen nemen aan de samenleving moet je weten wat vertrouwen is. Daarom heeft oma Ger deze week haar kleinkinderen van bijna vijf en bijna vier de eerste beginselen bijgebracht onder het motto maak ze weerbaar. Het ging vrij eenvoudig. Je zegt het een en doet het tegenovergestelde. Youn van vijf beloofde zijn broertje dat hij de gebouwde toren met rust zou laten en gooide hem vervolgens om. Lachen joh. Vervolgens moest Sasha, het kleine broertje, beloven dat hij 's avonds zijn bord zou leegeten als hij nu van oma een lekker koekje kreeg. Hij beloofde het grif. Pas 's avonds toen hij aan zijn belofte werd gehouden verging het lachen hem.

Ook ik ben afgelopen periode een paar keer flink op mijn neus gevallen. Een jaar geleden werd er een grote knobbel in mijn borst gevonden. De artsen beloofden dat het goed zou komen, als ik me maar aan hun behandeling zou onderwerpen. "Vertrouwen mevrouw!" Dat heb ik gedaan. De aanval op de kwade cellen is ingezet met zware chemische middelen. Vervolgens is er het een en ander verwijderd. Mijn lijf protesteerde hevig. Voordat het de kans kreeg te herstellen moest ik aan de preventieve middelen die moeten voorkomen dat de kwade cellen weer actief worden. "Vertrouwen mevrouw!" zeiden de artsen. Maar garanties willen ze niet geven. Ik heb de afgelopen periode geleerd dat vertrouwen verschillende kanten heeft. Het vertrouwen in mezelf ben ik gelukkig niet kwijtgeraakt.

No comments: