Sunday, February 18, 2007

Waakhond en Knipoog

Gerrit Pas stuurde me zaterdag een link naar een weblog, dat de Huizer politiek nauwlettend en kritisch volgt. "Ken je dat weblog?", vroeg hij en ik ging kijken. Wat ik las beviel me. Ik kwam Keizer Carel tegen, de jongens en meisjes op het gemeentehuis en een knipoog naar Gerrit Pas. Ik zocht contact en vond het. De schrijver van het weblog wil vooral de politieke mores (zeden en gewoonten) blootleggen, zodat het gewone volk weet wat er werkelijk op het gemeentehuis gebeurt.

Hij neemt als voorbeeld het rapport van de rekenkamercommissie over het ontstaan van de Graaf Wichman. Daar zijn nogal wat fouten gemaakt. En het lijkt erop dat die fouten de gemeente een hoop geld hebben gekost. Van fouten kun je leren. En dus dachten de meneren van de rekenkamer, die het rapport schreven, dat de politiek daar wel gevoelig voor zou zijn. Niet dus! Het college neemt de conclusies van het rapport niet over, en de raad lijkt het zo te laten. Het college vindt dus kennelijk dat er geen fouten zijn gemaakt. Gek is het dan wel, dat het college de aanbevelingen wel over neemt. Waarom zou je het anders gaan doen als je niet vindt, dat het beter kan? De wegen van politici zijn dikwijls ondoorgrondelijk. Ik waarschuw maar al vast.

Ik heb de waakhond beloofd dat ik in mijn weblog ook af en toe aandacht zal besteden aan het gedoe op het gemeentehuis. Als u bij mij niet kunt vinden, wat u zoekt kunt u altijd linken. Zie rechts.

No comments: