Monday, November 08, 2010

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf

Deze fabel van La Fontaine als vervolg op de 15 miljoen koningen zonder onderdanen van Claudia de Breij en de grote ego's van deze tijd. Hoor ze blazen en briezen.

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf.
Une grenouille vit un boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille,
Pour égaler l'animal en grosseur.
Disant : " Regardez bien ma soeur;
Est-ce assez ? dites-moi; n'y suis-je point encore ?
Nenni. - M'y voici donc ? - Point du tout.
M'y voilà ?
Vous n'en approchez point "
La chétive pécore.
S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages:
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

Jean de La Fontaine, alsof die het vandaag de dag heeft geschrevem

4 comments:

mager said...

misschien kun je hier een kleine vertaalwedstrijd aan vastknopen

hoogmoed said...

jij mag beginnen! de winnende vertaling krijgt een prominente plaats op mijn poezielog. en er is maar een jurylid. raad eens wie?!

mager said...

als ik het niet dacht. hoop maar dat je partijdig bent. ga gelijk beginnen.

hoogmoed said...

Een simpele vertaling:

De kikker die even groot als een os wilde zijn

Een kikker wilde net zo groot worden als een os.
Hij die nog niet zo groot was als een ei,jaloers, rekte zich uit en blies zich op.
En vroeg: "Is dit geen goed begin?
Ben ik in weinig tijd niet reuze aangekomen?"
De os zei: "Boe!" En bleef maar voor zich uit staan dromen.

De kikker wond zich op, begon met nieuwe moed
Hij voelde alles spannen. "Is het nu nog niet goed?"
"Boe!" deed de os bedroefd. "Het lijkt er echt niet op.
Niet groter dan een pad, maar met een dikke kop!"
Nu werd de kikker woest, hij duwde, blies en balde
Zijn spieren plots zo hard dat hij aan flarden knalde

De wereld barst van lieden die niet wijs zijn,
Burgers willen leven als de grote meneren,
Kleine prinses als de ambassadeurs,
Markiezen willen nalopers hebben.