Saturday, February 02, 2013

Sociale(!!) Verzekringsbank

Alle vijfzestig jarigen krijgen in ons land een ouderdomspensioen van de staat, de AOW. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de uitvoering. Omdat de staat ervan uitgaat dat mensen die alleen wonen hogere kosten hebben dan mensen die samenwonen, krijgen alleen wonenden een hoger bedrag. In 2013 zijn de bedragen € 1056,72 voor alleen wonenden en € 722,21 voor mensen die samen wonen. Tot zover niets aan de hand, lijkt het. Maar niets is minder waar, want de Sociale Verzekeringsbank ontpopt zich de laatste jaren als een nare staat in de Staat. Van het begrip "samen wonen" dat  in de wet helder wordt uitgelegd (als u met iemand anders een woning deelt en samen meebetaalt aan de kosten van de huishouding), maken zij een criterium dat op verschillende manieren uitgelegd kan worden.

In het blad "Mijn AOW" dat ze bij mijn Jaaroverzicht 2012 hebben gevoegd staat op pag. 12 een wel heel warrige uitleg over samenwonen:

"U heeft een gezamenlijke huishouding als u samen met een ander meer dan de helft van de tijd in de woning doorbrengt en de kosten van de huishouding deelt of voor elkaar zorgt."  Niets meer over een gezamenlijk hoofdverblijf.

Deze uitleg geeft veel reden tot ongerustheid bij de AOW'ers in mijn omgeving. Mensen die niet samenwonen, maar wel een LATrelatie hebben, gaan nu ineens de tijd bijhouden die ze in elkaars buurt doorbrengen en zeggen gezamenlijke rekeningen op, waarmee ze de samen vakantie betaalden. Eenzame ouderen die elkaar opzoeken, moeten de wekker zetten. Want per 1 januari jl. is een nieuwe wet op de huisbezoeken van kracht geworden en dreigt de SVB met hoge boetes.

Toen ik jaren geleden bij de lokale overheid werkte controleerden sociale(!) rechercheurs van de Sociale(!) Dienst bijstandsgerechtigden met sneeky invallen om te controleren of er niet meerdere tandenborstels in de badkamer stonden. Buren werden aangemoedigd om te klikken. Armoede vond ik dat en Oosteuropese toestanden. Ik houd niet van zo'n controle samenleving. Ik was dus erg opgelucht dat de mogelijkheid er kwam om controles uit te voeren op basis van objectieve gegevensbestanden. Wat de Sociale Verzekeringsbank nu wil is vele stappen terug in de tijd. Hebben ze niets beters te doen in deze barre tijden??? Of is er weer zo'n ongecontroleerde beleidsmaker aan de gang geweest?

No comments: