Sunday, February 16, 2014

De Achtertuin van Huizen

In verkiezingstijd gebeuren vreemde dingen. Dat zijn we wel gewend van de dames en heren politici. Drie jaar en elf maanden zie je ze niet, maar nu er iets te halen valt, verdringen ze zich met vreemde acties op de podia. Zo gaat het ook in mijn dorp. Het begon met het idiote voorstel van de voorzitter van de gemeenteraad ook zijnde partijleider van de VVD om de Naarden Vesting over te nemen. Diezelfde partijman wil niets weten over herindelingen, samenwerking o.i.d., maar wil wel de schatkist van de buurgemeente plunderen. Want de Vesting is wel wat meer waard dan de miljoen die hij ervoor over heeft.

Afgelopen week werd het nog gekker. Aan de overkant van dit dorp aan het water ligt het Nieuwe Land. We zijn er allemaal trots op. Land gewonnen op de zee. Op dat nieuwe land wonen nieuwe mensen. Dat was altijd de bedoeling. Nederland werd immers te vol. Die nieuwe mensen aan de overkant hebben nieuwe wensen. Die willen duurzaam leven. Als je door de polder rijdt, zie je overal aan de horizon de windmolens.  Het zijn er veel. Dat kan ook niet anders als je duurzaam wilt. Het probleem is dat de gemiddelde Huizer niet door de polder rijdt, maar naar de overkant kijkt. Die blijft liever in zijn luxe reservaat en klaagt dat de windmolens zijn vrije en weidse uitzicht verpesten. Een heuse facebook actie was het gevolg. Raadsleden in hun verkiezingskoorts sprongen als bijen op de stroop en hebben nu een raadsbrede motie aangenomen om de komst van die molens tegen te houden. Niet in onze achtertuin! Maar lieve mensen, je kunt ze moeilijk onder de grond stoppen.

No comments: