Sunday, February 23, 2014

Hoog Sammie, Kijk omhoog Sammie

De Waddenvereniging pleit voor één plan windenergie voor het totale Waddengebied. Nu gaan de provincies en het Rijk erover. Die werken niet altijd samen. Misschien moet het plan worden uitgebreid over het hele land. Uiteindelijk is het ons aller energie die schaars en duur is. Misschien moet in dat plan dan gelijk meegenomen worden de zonne-energie die zo gepropageerd wordt en al die andere energieën waarover individuen zo kunnen steggelen.

No comments: