Wednesday, March 12, 2014

Huizer Vrouwen

HP De Tijd publiceert deze week een onderzoek waaruit blijkt dat
inwoners van Huizen en Heiloo het gezondst zijn en het langst leven. De levensverwachting van vrouwen in Huizen is met maar liefst 84,3 jaar het hoogst. In Heiloo, eveneens in Noord-Holland, worden mannen met gemiddeld 79,1 jaar het oudst. In beide gevallen is dat drie jaar boven het landelijke gemiddelde. 

Bij de levensverwachting van mensen kunnen een aantal factoren van belang zijn, namelijk de sociaal-economische status, zoals inkomen, opleiding en werk, maar ook woonomstandigheden en religie zijn van belang. Protestantse Zeeuwen blijken over het algemeen een betere gezondheid te hebben dan de katholieke Brabanders en Limburgers, die er vaak een uitbundigere levenstijl op na houden. Het zou me niet verbazen als de levensverwachting in Huizen hoog is, vanwege demografische factoren. Maar er speelt vast nog meer mee. We hebben op ons grondgebied drie grote verzorgingshuizen, we hebben veel vrijwilligers, er leven in Huizen relatief veel protestantse christenen en we werden geregeerd door  drie vrouwelijke wethouders. Maar mogelijk speelt er nog veel meer mee.

Overigens blijkt dit Oud Nieuws, want het onderzoek waaruit HP DE Tijd put stamt uit 2006. Maar voor dit blog doet dat er niet toe. Dit blog gaat over de kracht van de Huizer Vrouwen. Die kwam ook ter sprake in de deskundige uitleg die conservator Margriet van Seumeren maandag gaf over de vaste collectie van het Huizer Museum. Zij vertelde dat schilders uit Laren met hun Amsterdamse schildersvrienden naar Huizen trokken om hier de Huizer Vrouwen in klederdracht te schilderen. Fiere vrouwen die naar de kerk gaan. Meestal op de rug geschilderd omdat daarin hun kracht het beste tot uiting komt. Het heeft prachtige beelden opgeleverd.

Adri Pieck

Peter Kos en Pieter Hogenbirk

Felix van Kamthout

1 comment:

Anonymous said...

Antropologen denken dat mensen op de zandgronden zuiniger zijn vanwege het harde bestaan. Misschien is een hard bestaan ook wel voorwaarde voor een lang leven??