Thursday, March 20, 2014

De stemmen zijn geteld

 
De stemmen zijn geteld. Dit is de definitieve uitslag van the day after om 09.45 uur. In mijn dorp hebben de gemeenteraadsverkiezingen geen enorme verschuivingen laten zien. Ik vrees dus dat het modderen blijft, hoewel de oude coalitie van VVD, CDA en PvdA geen meerderheid meer heeft. Er moet dus iets bij. Het ligt voor de hand dat men de hand zal reiken naar D66. Maar dat gaat het verschil niet maken. Want ook D66 is zo'n redelijke partij. Gaat er iets veranderen. Ja, dat gaat gebeuren. Maar daar hebben die zevenentwintig goedwillende mensen in de Huizer gemeenteraad geen invloed op. Het heil komt van de grote broer uit Hilversum. Want daar is D66 de grootste geworden en die zijn tegen de Busbaan. Die gaat er dus niet komen. Net zo min als dat vermaledijde mega-winkelcentrum in ons dorsphart. Maar dat heeft weer te maken met het veranderend koopgedrag van gewone mensen.

We hadden ons dus al die moeite kunnen besparen.

1 comment:

hoogmoed said...

dit is niet de officiële uitslag; sgp blijft met een zetel in de raad, christen unie krijgt er een minder.