Friday, March 18, 2011

Stichting Kunst en Cultuur - laatste stuiptrekkingen


De Huizer Courant besteedde de laatste weken veel aandacht aan Kunst en Cultuur in Huizen. Dat zou een mooi bericht kunnen zijn, ware het niet dat het opnieuw niet over Kunst gaat, maar over bestuurlijk gedoe. Het begon met het vertrek van de voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur en het eindigde voorlopig met de reactie van de medebestuursleden Frans Bianchi en Diana Kuijper. Overigens ken ik de laatste niet en alleen dat is al opmerkelijk.

Maar opmerkelijker is dat de twee overgebleven bestuursleden van de Stichting Kunst en Cultuur in hun reactie op het vertrek van hun voorzitter duidelijk laten blijken dat zij geen flauw benul hebben van de taak van de Stichting die zij nu draaiende moeten houden. De Stichting Kunst en Cultuur is destijds in het leven geroepen om te binden, te faciliteren, te inspireren!! Niet om ruzie te maken! Ik kan het weten, want ik stond samen met Fanny Kiezenberg aan de wieg van de Stichting.

Dat de twee overgebleven bestuursleden dat niet meer weten verontrust! Het duidt er ook op dat ze niets geleerd hebben van de problemen met het Kunstfestival van afgelopen jaar. De Stichting Kunst en Cultuur gaat nu opnieuw zich bemoeien met de organisatie van onderdelen van de Kunstweek, terwijl dat allerminst de bedoeling is. Want de Stichting Kunst en Cultuur verdeelt ook het geld. En een kind kan snappen dat als je geld verdeelt, je niet zelf uit de ruif moet willen eten.

Dus het is van tweeën een: De Stichting concentreert zich op de taak waarvoor het in het leven is geroepen: Binden, Faciliteren, Inspireren. Of de Stichting heft zichzelf op. Na alles wat er is gebeurd, zou het laatste het beste zijn.

Nel Hoogmoed, 18 maart 2011.

2 comments:

MaartenVonk said...

Hoi Nel,

Behalve de € 10.000,- van de gemeente die uitsluitend uitgegeven mag worden aan publiciteit,
welk geld heeft de stichting te verdelen aan kunstenaars, podiumartiesten?
Volgens mij helemaal niets.
Ik vind dat als de gemeente iets wil (zoals een festival) zij daarvoor geld ter beschikking moet stellen, om de inhoud te realiseren.
Of niets willen.
Dat is natuurlijk goed. Weet iedereen waar hij aan toe is.

Mijn visie voor de 'hardware' van een festival?
zoals het is opgebouwd bij alle succesvolle festivals, dit:
# Artistiek leider, voor initiëren, binden, programmeren
# Financieel leider: binnenhalen fondsen/sponsors, uitbetalen etc.
# Leider marketing en publiciteit: beeldvorming naar buiten, contacten met media.
# Techniek/hoofd productie

Dit zijn betaalde functies, dan wel hebben een beschaafde vergoeding.
Dan zijn er al naar gelang de omvang van het festival een (flink) aantal vrijwilligers, deze krijgen natuurlijk wel een feest op het eind, en misschien zelfs reiskostenvergoeding (ligt er aan of er een sponsor voor wordt gevonden, denk aan t-shirts gedragen door vrijwilligers en paraplu's die door hen worden uitgedeeld aan het publiek wanneer er nattigheid van boven komt, logo overal in het dorp, zou iets zijn voor een verzekering, "uw plezier gaat door, daar zorgen wij voor!"

Kunstenaars en podiumartiesten ontvangen voor hun inspanningen een 'fetivalconforme' vergoeding (gemiddelde hoogte van deze bedragen zijn bij diverse brancheorganisaties en fondsen op te vragen.)
Voor alle activiteiten wordt entree gevraagd (zijn de inkomsten van de organisatie).
(Van de bakker krijg je ook geen gratis brood omdat het zo leuk is voor zijn publiciteit...)

Bestuur- minimaal 3 max. 5 leden: controleert op enige afstand de gang van zaken en draagt er zorg voor dat de plannen binnen de begroting blijven (controleren dus feitelijk het financiële reilen en zeilen), en fungeren als smeermiddel tussen bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties, en kunstproducenten, wanneer de festival directie hier om vraagt.

Als dit alles een gemeentelijke wens is, dan dient zij met een substantieel bedrag te komen en alle moeite te nemen e.e.a. te faciliteren (ontheffingen, vergunningen etc.)
Als dit geen gemeentelijke wens is moet ze zich netjes aan de regels houden zoals ze dat bij elke 'vragende' organisatie doet. Niets meer en niets minder, gewoon zoals het hoort en zoals het gaat.

Tot slot en ter overweging in verband met het alles altijd maar 'gratis' moeten doen:
Zelfs zonne-energie is alleen mogelijk met wagonladingen subsidies.
Betekent het feit dat kunstenaars/podiumartiesten altijd alles maar gratis moeten doen zij groter zijn dan de zon?
Ik zeg:
een artiest die voor een lage vergoeding optreedt doet dit uit armoe,
een artiest die gratis optreedt doet dit uit rijkdom.
een artiest die een normale gage krijgt weet dat organisaties hem waarderen
een artiest die over de top betaalt krijgt is een hit, mazzel voor hem.

goed weekend, en dat er maar mooie initiatieven mogen komen.
Nog even een tip aan het eind van deze lange mail, donderdagmiddag 24 maart tussen 15.00 en 16.00 uur op de Maria Montessori de kunstwerken die door de leerlingen zijn gemaakt tijdens het kunstproject met diverse kunstenaars uit het dorp, zéér bezienswaardig!

weekendgroet,
Maarten

Nienke said...

ik solliciteer nu al naar de functies in de stichting to be zoals maarten deze schetst!
lijkt me leuk en zinnig!