Sunday, March 18, 2007

Wilders en de anderen


Wilders is niet het probleem, betoogt oud hoogleraar sociologie Van Doorn in het NRC, maar de kleurloosheid van de andere politici. Wilders kan het debat beheersen, omdat hij niet krachtig wordt tegengesproken. Andere politici hebben nu ineens van het dubbele paspoort ook een probleem gemaakt, omdat mensen met een dubbele nationaliteit niet loyaal zouden zijn aan het Nederlandse gedachtengoed en de integratie belemmeren.

Daar gaat het niet om, lieve dames en heren. Een dubbele nationaliteit kan een probleem zijn voor gezagsdragers, als de tweede nationaliteit betekent dat de betreffende persoon onder de wetten van het land van herkomst kan vallen. Met mensen die in overheidsdienst willen treden, moeten de gevolgen van een dubbele nationaliteit worden besproken. Voor alle anderen is het een eigen keus.

Wilders speelt op het onderbuikgevoel dat veel landgenoten nog koesteren. Je mag hier wonen als je blank bent, met vrouw en kinderen in een nette wijk woont en geen stoute dingen doet. Als je dat allemaal niet bent, moet je je mond dichthouden, zo snel mogelijk zorgen dat je het wordt of vertrekken. Ik begin te geloven dat niet alleen mijn buurman zo denkt, maar ook een heleboel "nette politici". En dat doet me griezelen. Gelukkig spelen ze in het Theater aan 't Spui in Den Haag een toneelstuk waarin Balkenende en de zijnen ten grave worden gedragen.

No comments: