Sunday, December 17, 2006

Brede School (4)

Waarom mag in Huizen een brede school geen "Brede School" heten? In het Nieuwsblad van Huizen van afgelopen donderdag staat de uitslag van een enquete onder politici en schoolbesturen. De vraag was of er nou wel of niet een clusterschool, let wel een clusterschool, gaat komen in Stad en Lande nu het college eerst wil onderzoeken wat er in de wijk moet gebeuren. En iedereen hield braaf de kerk in het midden. Natuurlijk komt er een clusterschool! En misschien komt er in die clusterschool ook nog wel kinderopvang. En op het terrein mag ook een buurthuis staan. Wie kan erop tegen zijn? Als er op sociaal en onderwijskundig gebied maar niets verandert!

Ondertussen verdwijnt het openbaar onderwijs uit de wijk, worden de allochtone kinderen van de Zuiderzeeschool verspreid over de christelijke scholen in de wijk, en verschraalt het onderwijsaanbod.

De besturen en docenten van de christelijke scholen kun je niets kwalijk nemen. Die nemen hun verantwoordelijkheid voor de kinderen die binnenkort niet meer naar de Zuiderzeeschool kunnen. Voor de dames en heren politici ligt dat anders. Die verzaken hun plicht. In de wet staat immers dat gemeenten moeten zorgen voor voldoende openbaar onderwijs.

Ik ben reuzenbenieuwd of dat gezichtspunt ook wordt belicht in de visie op de wijk, die binnenkort zal verschijnen. Waar moeten ouders nu naar toe, die geen christelijk onderwijs willen voor hun kind? Die moeten buiten de wijk gaan kijken. En dat betekent niet samen naar school, op school en buiten school, maar kinderen op de achterbank, of op de fiets in het drukke verkeer.

in Huizen geen Brede School en ook geen clusterschool. Let op mijn woorden. In Huizen denkt men in stenen en in geld, niet aan sociale cohesie of ontwikkeling.

2 comments:

monica lemmens said...

de heren en dames politici hadden 10 jaar geleden de brede school die Johan Huizinga in Stad&Lande voor elkaar had, moeten omhelzen. Toen alle discussie over problemen in die wijk begon, had het toenmalig gemeente bestuur de positieve input van die school moeten uitbuiten.
8 jaar lang is er vanuit het gemeentebestuur veel en veel te weinig aandacht geweest voor het openbaar onderwijs. Er was gebrek aan visie. En nu zijn we laat, heel laat, maar laten we in godsnaam als we nu een clusterschool neerzetten, dat vanuit een visie doen. Visie voor het openbaar onderwijs, én visie voor die wijk. Volgens mijn visie moet daar een brede school komen, als het niet anders kan via een groeimodel vanuit de clusterschool.
Ik kijk over de schouder mee met de wethouder, en pik, als ik het nodig vind in haar oor.:-)

hoogmoed-sjerps said...

hoe prikkelen we de anderen om uit hun hol te komen?!