Thursday, January 31, 2008

Doen wat je zegt

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen, dat ik het niet uit de eerste hand heb, omdat ik de vergadering van de gemeenteraad dit keer heb gemist. Ik heb het verhaal dus uit de krant en ik heb het met verbazing gelezen. Een mevrouw op de Patrijslaan in Huizen wil naast haar eigen woning een kleine woning laten bouwen voor haar moeder. Dat noem je tegenwoordig een kangoeroewoning. Op die manier kan ze haar moeder de mantelzorg geven die ze nodig heeft. Lijkt mij een prachtig initiatief in het licht van de bedoelingen van de overheid dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor veel ouderen en gehandicapten is mantelzorg of hulp van vrijwilligers een voorwaarde.

Maar het plan van de mevrouw gaat niet door, omdat de gemeenteraad niet wil. Onbegrijpelijk voor een buitenstaander, omdat in dezelfde vergadering de gemeenteraad het Wmo beleidsplan had aangenomen, waarin mantelzorg hevig wordt aangeprezen. Waarom het nu niet mag, wordt mij uit het verhaal niet duidelijk. De grond is van mevrouw zelf, de groen bestemming die er op zat is inmiddels door de provincie opgeheven, dus wat let ons? De VVD fractie is tijdens de stemming weggelopen. Zou dat er misschien iets mee te maken hebben? Woont er een "prominente VVD'er", misschien in de buurt en wordt die belemmerd in zijn woongenot?

Wat me het meest stoort is dat ik het niet snap. Dat ik uit het verslag in de krant weer de indruk krijg dat geen van de fracties een steekhoudende verklaring heeft gegeven voor de afwijzing. Er is kennelijk iets gezegd over precedentwerking (maar we willen toch juist de mantelzorg ondersteunen) en groenverlies. Kan de gemeente dit eigenlijk wel tegenhouden?

1 comment:

hoogmoed said...

Mysterie is inmiddels opgelost dankzij wethouder Janny Bakker en Monica Lemmens en Gerrit Pas.