Tuesday, November 14, 2006

Mensen

Umuntu ngumuntu ngabanye bantu is Xhosa spreekwoord en betekent Mensen zijn mensen door andere mensen. Umuntu sluit nooit en niemand buiten. In de meeste landen in Afrika is umuntu sterk. Mensen weten dat ze het samen moeten doen om te kunnen overleven. Daaruit zou je kunnen verklaren dat in Afrika vergeving belangrijker is dan wraak. Daarom al die waarheidscommissies en volkstribunalen.

Maar er is nog een kant aan vergeven. Pumla Gobodo Madikizela, lid van de Zuidafrikaanse Waarheidscommissie, stelt dat vergeven slachtoffers een sterkere positie geeft dan wraak. De verschoppeling (dader) wenst immers altijd weer gewoon mens te worden en dat kan pas als het slachtoffer hem vergeeft. Zo wint het slachtoffer omdat het zich niet verlaagt tot het niveau van het kwaad.

Na de aanval op de TwinTowers vroeg een vriendin of ik vond dat de daders de doodstraf hadden moeten krijgen, als zij zichzelf al niet hadden gestraft? Ik aarzelde, maar mijn weerzin tegen de doodstraf is groot. Wie of wat geeft een mens het recht om een ander mens van het leven en dus van de hoop en de toekomst te beroven. Toen ik naar een documentaire over de Nurnbergprocessen keek, stelde ik mezelf opnieuw de vraag. Verdienden de moordenaars van 6 miljoen Joden de doodstraf?

Ze verdienen een andere straf, namelijk het demasquee en de confrontatie met het leed. En verder moeten zij hun hele leven werken om het leed te vergoeden.

1 comment:

Duikelaar said...

Vergeven is beter dan vergelden, want met vergelden verlagen het slachtoffer en de samenleving zich tot het niveau van de dader. Met vergeven is er een kans dat je het slachtoffer optilt naar het niveau van de umuntu.