Monday, November 27, 2006

Uitgaan in Huizen

Prinses Irene speelde zaterdag het najaarsconcert in De Graaf op het Plein 2000. Volle bak. Natuurlijk veel vrienden en bekenden, en de raadsleden op de gereserveerde plaatsen. Zouden ze betaald hebben? Vast niet. Ik hoop dat ook zij genoten hebben van het enthousiaste spel van eerst de blaasband, toen het leerlingenorkest, het jeugd harmonie-orkest en na de pauze Het echte grote Harmonie-orkest. Swinging music! Het jeugdharmonie orkest had zich in groot gala gestoken. Vooral de meiden zagen er schitterend uit. Ik kon nauwelijks blijven zitten.
Fijn vond ik dat de finessen van ieder muziekstuk werden uitgelegd in begrijpelijke taal. Eindelijk weet ik dat bij syncope muziek het accent voor en na de tel valt, dus dat het soms lijkt alsof de noten over elkaar heen buitelen. Nu begrijp ik ook dat een hobo melancholieke klanken voortbrengt, net als een cello en een trombone. Klanken van de herfst. En ik weet wat een canzone is.
Maar toch allereerst en vooral heb ik genoten van de muziek. Denk er zelfs over om ook naar het nieuwjaarsconcert te gaan.

1 comment:

Anonymous said...

Wat goed dat princes irene in de graaf speelde en niet zoals eerder in het Spant. fijn dat je zo genoten hebt,
a lot